Secretaris Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek

Terug naar overzicht

Organisatie

De Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. (VNMH) heeft als doel de kwaliteit van natuur, milieu, landschap en cultuurhistorische waarden in Hilvarenbeek en omgeving te beschermen, te verbeteren en te behouden. De vereniging bestaat 25 jaar, telt 230 leden, waarvan 60 leden actief zijn in één of meerdere werkgroepen, zoals weidevogel - of uilenbescherming, natuurwerkgroep, PR-werkgroep en een nestkastenwerkgroep. Daarnaast organiseren we natuurbelevingsprogramma’s voor kinderen, geven educatieve excursies/lezingen en is de RO werkgroep actief als de natuur of het milieu aangetast dreigt te worden. De vereniging beschikt over ervaren natuurgidsen en deskundigen op het gebied van natuur en milieu. Kortom een club met een maatschappelijk doel en mooie waardes.

 

Taakomschrijving

Door een verschuiving binnen het bestuur hebben wij behoefte aan een nieuwe secretaris. Het is een erg leuke én afwisselende functie. In algemene zin coördineer je het secretariaat; je maakt de verslagen en/of besluitenlijsten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen; en delegeert actiepunten eventueel naar andere bestuursleden, je bereidt de vergaderingen voor en beheert e-mailboxen en het digitale archief van het secretariaat. Als je wilt, kun je zitting nemen in het dagelijks bestuur, meehelpen activiteiten organiseren, uitnodigingen en artikeltjes te schrijven etc. Je bent, samen met de voorzitter, ook het aanspreekpunt voor onze club.

 

Functievereisten

Het is belangrijk dat je écht goed op de computer uit de voeten kunt. Als je een secretariële achtergrond hebt, is dat prettig. Dan kun je je namelijk meer inhoudelijk met zaken bezig houden.

 


Contactinformatie

Maya van Prooyen
secretariaat@vnmhilvarenbeek.nl
06-22925866