Secretaris gezocht

Terug naar overzicht

Wegens een overbelaste bestuurslid zoeken we een enthousiast en betrokken secretaris die de agenda's en besluitenlijsten van de 3 á 4 bestuursvergaderingen wilt opstellen. Tevens het regelen van de locatie voor de jaarlijkse ALV-vergadering en het regelen van de presentatie voor deze avond. En die zich geroepen voelt om ook incidenteel bij een marktkraam te staan of met andere activiteiten te assisteren.

Behoud de Hekslootpolder

In 1985 waren er plannen om in de Hekslootpolder huizen te bouwen, een surfplas te graven en sportvelden aan te leggen. De vereniging Behoud de Hekslootpolder is opgericht, samengesteld uit natuurbeschermers en verontrustte bewoners uit Haarlem en Spaarndam.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel de Hekslootpolder, met behoud en zo mogelijk met verbetering van de milieu-ecologische waarden, als open gebied in stand te houden.

‘Beloning’

Als tegenprestatie proberen we zo nu en dan een "bestuursuitje" te organiseren. Maar het delen van de kennis en het bereiken van een mooi resultaat is de werkelijke beloning!

Peter Davids,

secretariaat@hekslootpolder.nl

 

  • Organisatie: Vereniging Behoud Hekslootpolder
  • Inzet: Incidenteel
  • Locatie: Haarlem