Help mee met verspreidingsonderzoek naar paddenstoelen!

Terug naar overzicht

De NMV kent twee grote projecten die als doel hebben een beeld te krijgen van de ecologie, verspreiding en veranderingen in die verspreiding van paddenstoelen in ons land. Aan beide projecten kan iedereen meedoen, bijvoorbeeld door regelmatig een bepaald gebiedje te inventariseren voor het Meetnet Paddenstoelen of door waarnemingen door te geven aan de Paddenstoelenkartering.

Meetnet Paddenstoelen

Het paddenstoelenmeetnet is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Hierbij werkt de NMV samen met de overheid. Gegevens worden verwerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eigenlijk zijn er drie paddenstoelenmeetnetten: het Meetnet bospaddenstoelen, het Meetnet moerassen en venen en het Meetnet zeereep. Enkele honderden vrijwilligers verzamelen jaarlijks waarnemingen van paddenstoelen in gebiedjes binnen één van de terreintypen die in zo'n meetnet vallen. Door deze gebiedjes in het seizoen driemaal te bezoeken, ontstaat uiteindelijk een beeld van welke soorten er voorkomen en wat er in de tijd verandert. De honderden 'plots' tezamen geven een goed beeld van de staat van het onderzochte habitat in ons land. De aandacht is vooral gericht op typische soorten in de onderzochte habitats, maar ook waarnemingen van begeleidende soorten zijn waardevol. De typische soorten kan men gemakkelijk leren herkennen.

Paddenstoelenkartering

Iedereen kan paddenstoelenwaarnemingen doorgeven aan de paddenstoelenkartering. Wel dienen de waarnemingen betrouwbaar te zijn. Paddenstoelen behoren nu eenmaal tot de moeilijkst herkenbare organismen. Hulp bij het determineren en/of valideren is natuurlijk mogelijk: onze consuls en districtscoördinatoren kunnen je helpen bij veel van je vragen.
De enige (en snelste!) manier om paddenstoelen goed te leren kennen en (beginners-)fouten af te leren, is door regelmatig met andere mycologen op pad te gaan! Wanneer je wat ervaring met het herkennen van paddenstoelen hebt opgebouwd, kan je je laten registreren als karteerder. Daarvoor hoef je geen specialist te zijn. Wel verwachten we dat je de soorten die je aan ons doorgeeft goed kent!

  • Organisatie: Nederlandse Mycologische Vereniging
  • Inzet: Incidenteel
  • Locatie: