Gierzwaluwenwerkgroep zoekt tellers

Terug naar overzicht

Over een maand komen de Gierzwaluwen weer naar ons toe. Verspreid over ons werkgebied zijn er vele locaties waar deze bijzondere vogels broeden. Dat doen ze alleen in gebouwen. Er zijn een paar grote koloniën in Velserbroek en in het Rode Dorp in IJmuiden. Helaas komt de broedgelegenheid van de Gierzwaluw steeds verder onder druk te staan door bijvoorbeeld dakisolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. De Gierzwaluwenwerkgroep wil daarom de omvang van de populatie en de broedplaatsen beter in beeld brengen. Met deze gegevens kunnen we vergunningverstrekkers, gemeenten en woningbouwverenigingen onder druk zetten om bij werkzaamheden aan daken zorg te dragen voor voldoende alternatieve broedplekken.

Kom je ons helpen?

Het kost niet veel tijd. Ook beginnende vogelaars kunnen dit prima doen. Je voert op drie mooie avonden (mei, juni en juli) een telling uit in een afgesproken wijk. En je zoekt daarbij naar broedlocaties. Dus altijd lekker weer en je hoeft er nu eens niet vroeg je bed voor uit. Vooraf krijg je uiteraard instructies. Heb je zin om mee te werken? Meld je dan nu aan bij nico.debont@quicknet.nl

 


Contactinformatie

nico.debont@quicknet.nl

  • Organisatie: Activiteitencommissie Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
  • Inzet: Incidenteel
  • Locatie: