Handen-uit-de-mouwen-vrijwilligers Hekslootpolder

Terug naar overzicht

Onze vereniging zoekt vrijwilligers voor:

  • herstel van het rietscherm bij de vogelkijkhut
  • het opschonen van de kluteneilandjes
  • onderhoud visdiefvlot en scholeksterplateaus
  • onderhoud en aanleg schrikdraad vossenraster tijdens het broedseizoen
  • assistentie bij evenementen om leden te werven
  • schoonmaakacties in de Hekslootpolder

Behoud de Hekslootpolder

In 1985 waren er plannen om in de Hekslootpolder huizen te bouwen, een surfplas te graven en sportvelden aan te leggen. De vereniging Behoud de Hekslootpolder is opgericht, samengesteld uit natuurbeschermers en verontrustte bewoners uit Haarlem en Spaarndam.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel de Hekslootpolder, met behoud en zo mogelijk met verbetering van de milieu-ecologische waarden, als open gebied in stand te houden.

‘Beloning’

Als tegenprestatie proberen we zo nu en dan een "bestuursuitje" te organiseren. Maar het delen van de kennis en het bereiken van een mooi resultaat is de werkelijke beloning!

Peter Davids,

secretariaat@hekslootpolder.nl

 

  • Organisatie: Vereniging Behoud Hekslootpolder
  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: Haarlem