Milieu- en Natuurbeheerder Hekslootpolder

Terug naar overzicht

De Hekslootpolder omvat veel natuur dat geïnventariseerd en onderhouden moet worden. Hierbij speelt het beheer van de weilanden, paden, sloten en rietvelden een belangrijke rol. Daarnaast is natuurontwikkeling ook een speerpunt. Dus heb je expertise op bovengenoemde gebieden dan ben je van harte welkom om jouw bijdrage te leveren om de natuur in kaart te brengen.

Behoud de Hekslootpolder

In 1985 waren er plannen om in de Hekslootpolder huizen te bouwen, een surfplas te graven en sportvelden aan te leggen. De vereniging Behoud de Hekslootpolder is opgericht, samengesteld uit natuurbeschermers en verontrustte bewoners uit Haarlem en Spaarndam.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel de Hekslootpolder, met behoud en zo mogelijk met verbetering van de milieu-ecologische waarden, als open gebied in stand te houden.

‘Beloning’

Als tegenprestatie proberen we zo nu en dan een "bestuursuitje" te organiseren. Maar het delen van de kennis en het bereiken van een mooi resultaat is de werkelijke beloning!

Peter Davids,

secretariaat@hekslootpolder.nl

 

  • Organisatie: Vereniging Behoud Hekslootpolder
  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: Haarlem