Vlinders tellen

Terug naar overzicht

Meetnet vlinders

Gaat de vlinderstand in ons land achteruit of vooruit? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Welk effect heeft stikstof op vlinders? Wat gebeurt er met de vlinderstand als er gemaaid wordt?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting al sinds 1990 actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland. Er zijn Nederland honderden tel-routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld.

Het meetnet vlinders is onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders. Dit bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring (het meetnet) en verspreiding (onderzoek). Het CBS controleert en analyseert de gegevens. Ook geeft het CBS advies voor verbeteringen van het meetprogramma op basis van een jaarlijkse kwaliteitsrapportage in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) in opdracht van het ministerie van LNV.

Hoe werkt het meetnet vlinders?

De vlinders worden geteld op een vaste telroute, die in overleg met de coördinator wordt uitgezet. Hij wordt van april tot en met september een keer per week in een constant en rustig wandeltempo gelopen.

Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke vlindersoorten op een bepaalde route voorkomen en in welke aantallen. Routes vlak bij huis of werk kunnen gemakkelijk 'even tussendoor' gelopen worden, met een minimum aan reistijd.

Hoe kan ik meedoen?

Vindt u het leuk om een route te gaan lopen? Neem dan contact op met het meetnetteam. Wij nemen dan contact met u op om een route uit te zetten. Routes worden buiten het veldwerkseizoen uitgezet, in het algemeen tussen januari en half mei.

  • Organisatie: De Vlinderstichting
  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: