grafisch vormgever/ster gezocht

Terug naar overzicht

Onze huidige vormgeefster Nora Leungen heeft het Hekslootnieuws nu 8 jaar vorm en stijl aan gegeven met kleur en illustraties naar aller tevredenheid. Echter dit jaar maakt ze nog 2 Hekslootnieuwzen met het huidig redactie team en draagt dan in 2025 het stokje over, aan jou?

Behoud de Hekslootpolder

In 1985 waren er plannen om in de Hekslootpolder huizen te bouwen, een surfplas te graven en sportvelden aan te leggen. De vereniging Behoud de Hekslootpolder is opgericht, samengesteld uit natuurbeschermers en verontrustte bewoners uit Haarlem en Spaarndam.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel de Hekslootpolder, met behoud en zo mogelijk met verbetering van de milieu-ecologische waarden, als open gebied in stand te houden.

‘Beloning’

Als tegenprestatie proberen we zo nu en dan een "bestuursuitje" te organiseren. Maar het delen van de kennis en het bereiken van een mooi resultaat is de werkelijke beloning!

Peter Davids,

secretariaat@hekslootpolder.nl

 

  • Organisatie: Vereniging Behoud Hekslootpolder
  • Locatie: Haarlem