Co÷rdinator Natuurbescherming Vogelwerkgroep Gooi e.0

Terug naar overzicht

Regelmatig komen vragen en meldingen bij onze vogelwerkgroep binnen van burgers. Dat zijn soms eenvoudige vragen voor advies over het ophangen van een nestkast. Waar mogelijk en wenselijk willen we hen graag bijstaan met adviezen op basis van onze kennis over de vogels.
De inbreng vanuit onze vogelwerkgroep is steeds op ad hoc basis en daarbij slagen we er in een aantal gevallen niet in om (tijdig) leden te vinden, die hier wat in kunnen betekenen. Om dit aandachtsveld toch tot ontwikkeling te brengen zoeken we Coördinator Natuurbescherming. De coördinator hoeft niet per definitie onderdeel te zijn van het bestuur, maar mag wel. In eerste instantie als aanspreekpunt binnen de vereniging en het bestuur voor vogel gerelateerde vragen, binnen natuur en milieubescherming. Doel is om vraagstellers te helpen aan de juiste contacten en informatie. Goede contactuele eigenschappen zijn wel heel erg handig. De invulling kan met eigen ideeën vorm gegeven worden. Bij voorkeur uitgroeiend tot een leuke natuurbeschermingsgroep.

 

  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: