Vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud Westfriesland

Terug naar overzicht

Landschap Noord-Holland beschermt natuur en landschap in Noord-Holland met circa 80 bevlogen medewerkers en meer dan 7.000 vrijwilligers.

In de regio Westfriesland beheren we diverse fraaie natuurterreinen zoals waterberging Twisk, de Kolk van Dussen en waterberging Opperdoes. Deze gevarieerde gebieden kennen een afwisseling van waterpartijen, moeras- en graslanden met schaarse planten en dieren zoals roerdomp, kluut, icarusblauwtje, fraai duizendguldenkruid en rietorchis. In onze steeds bloemrijker wordende weidevogelreservaten komen bovendien nog volop grutto’s en tureluurs voor. Veel werkzaamheden in deze natuurgebieden worden uitgevoerd door een vrijwilligersgroep, voor deze groep zoeken we versterking.

Wat ga je doen?

Een groot deel van het jaar werken deze vrijwilligers op maandagmiddag van 13:00 tot ongeveer 16:30 uur onder begeleiding van een boswachter. Alleen in de periode van half maart tot eind juni leggen we de werkzaamheden tijdelijk stil in verband met het broedseizoen. Het werk is divers, van boompjes uitsteken tot graslandjes en rietveldjes maaien en harken. Daarnaast worden jaarlijks een oeverzwaluwenwand en broedeilandjes voor vogels klaargemaakt voor het broedseizoen.

Er zitten alleen maar voordelen aan het werken in de natuur: het is gezellig, je levert een directe bijdrage aan het in stand houden van natuur om de hoek, komt op de mooiste plekjes én hoeft niet meer naar de sportschool!

Wat vragen wij

Een vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud moet in teamverband kunnen werken. Een redelijke conditie is belangrijk voor het omgaan met handgereedschap, zoals hand- en beugelzaag, hark en hooivork. Ervaring met machinaal werken is een pré, maar geen noodzaak. Verder vragen wij belangstelling voor en affiniteit met natuur en met het werk van Landschap Noord-Holland.

Wat bieden wij

  • Zinvol en leuk werk op unieke locaties met mensen die hetzelfde doel nastreven: een mooier Noord-Holland
  • De mogelijkheid om kennis op te doen en wegwijs te worden in onze natuurgebieden
  • Materiaal, kleding, werkhandschoenen, gereedschap en Arbo-voorzieningen
  • De mogelijkheid om cursussen te volgen voor natuurkennis of bediening van gereedschappen en machines
  • Een blik in de keuken van een natuurbeschermingsorganisatie en het vak van boswachter
  • Een jaarlijks uitje met de groep
  • Begeleiding bij het werk

 

  • Organisatie: landschap Noord Holland
  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: Opperdoes