Onderhoudswerk bij de Eendenkooi Stokman

Terug naar overzicht

Sinds 1986 zetten vrijwilligers van de Stichting Ecologisch Beheer (SEB) zich in voor natuur en landschap in de omgeving van Haarlem. We doen afwisselend werk in diverse gebieden. Wij maaien riet- en hooilandjes, knotten wilgen, schonen poelen en greppels en verwijderen te overheersende planten. Ook snoeien wij in diverse natuurgebieden. Hierdoor zijn de natuurwaarden in deze gebieden verhoogd en zijn landschapselementen in ere hersteld. Vaak zijn onze plekken normaal niet toegankelijk voor het publiek en bieden hierdoor een unieke sfeer.

WAAROM

De landgoedbossen en rietlanden hadden vroeger een andere bestemming: er was bijvoorbeeld veel hout- en rietwinning. Tegenwoordig is er minder vraag meer naar hout en riet, waardoor deze terreinen door gebrek aan beheer aan hun lot worden overgelaten. Hierdoor verliezen deze terreinen vaak hun eigen karakter en verdwijnen planten- en diersoorten die juist in deze terreinen voorkomen. Daarom is regelmatig onderhoud nodig om het karakter van de terreinen in stand te houden.

WERKTERREINEN

 • We onderhouden de oude knotwilgen op de Liniedijk bij Spaarndam en planten op de opengevallen plekken wilgen bij.
 • In het recreatiegebied Spaarnwoude worden enkele rietlandjes gemaaid.
 • Op Huis te Manpad onderhouden we de greppels, paden en voorhof.
 • In het bos van landgoed Waterland worden te overheersende planten bestreden, graslandjes beheerd en poelen geschoond.
 • In natuurgebied de Venneperhout houden we het terrein open om andere planten een kans te geven.
 • Op Fort Penningsveer doen wij diverse groenwerkzaamheden en bouwen er takkenrillen.
 • Bij Beeckzangh maaien we een graslandje.
 • We helpen op de eendenkooi Stokman.

Voor meer informatie:

Over werken op woensdag:
Bij onze coördinator.
Chiel Braat: 06-83782572

Onze programma’s kunnen altijd wijzigen, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden.
Neem daarom altijd van te voren contact op met de coördinator.

Data

1 mei 2024

van 9:30 uur tot 15:00 uur

24 april 2024

van 9:30 uur tot 15:00 uur

17 april 2024

van 9:30 uur tot 15:00 uur

10 april 2024

van 9:30 uur tot 15:00 uur
 • Organisatie: Stichting Ecologisch Beheer
 • Inzet: Incidenteel
 • Locatie: Kromme Spieringweg 357
  2141BW
  Vijfhuizen