Workshop Omgaan met bezoekers

Terug naar overzicht

Als vrijwilliger in een bezoekerscentrum, NME centrum of natuurmuseum kun je te maken krijgen met diverse situaties waarin je contact hebt met bezoekers. Bijvoorbeeld bij het optreden als gastheer of gastvrouw, het begeleiden van recreatieve activiteiten en/of het ondersteunen van schoolbezoeken. Contact maken met de bezoeker is vanzelfsprekend en verloopt in de meeste gevallen positief. Maar hoe kun je helder en positief blijven communiceren in het geval van een lastige situatie? Welke afspraken gelden er vanuit de organisatie waar jij vertegenwoordiger van bent? En hoe blijf je jezelf?

 

Wilt u uw vrijwilligers hierbij ondersteunen? Gezamenlijk toewerken naar een passend en uniforme manier van klantcontact? Waarbij aandacht is voor de eigenheid van zowel de bezoeker als uw eigen vrijwilligers? Denkt u dan eens aan deze training. Samen met uw vrijwilligers legt u de basis voor een duurzame omgang met bezoekers.

 

Inhoud workshop

De workshop gaat in op de verschillende aspecten van communicatie en spitst zich daarbij toe op de belevingswereld van bezoekers en de eigen overtuigingen en kracht van de vrijwilliger zelf.

Gezamenlijk inventariseren we de contactmomenten van bijvoorbeeld een activiteit of een les. We onderzoeken wat er tijdens deze momenten gebeurt, wat de vrijwilliger als begeleider daarbij nodig heeft en of er verschil is in de contactmomenten bij de diverse activiteiten.

 

Thema’s die aan bod komen

Wat is communicatie?

Wat is hierin de rol van de zender en de ontvanger?

De kennismaking: ‘het belang van een goede eerste indruk’.

de belevingswereld van de bezoeker

eigen normen, waarden en overtuigingen

Inleiding en instructie geven bij een activiteit

hoe krijg je aandacht, hoe houd je die vast?

taalgebruik, zinslengte, opbouw in de instructie

instructie aan kinderen

instructie aan volwassenen / ouders / begeleiders

afspraken

Begeleiding van kinderen

bij een hulpvraag

bij ongewenst gedrag en/of situatie

Uitdagende situaties

Ingrijpen: hoe doe je dat, wie spreek je aan?

actief betrekken van ouders/begeleiders

Bijzondere kinderen

Veiligheid en zekerheid voor jezelf

 

Intakegesprek

Op basis van een intakegesprek en een voorbereidende opdracht voor de deelnemers wordt een keuze gemaakt van de te behandelen thema’s.

 

Praktisch

De workshop is mogelijk bij De Helderse Vallei in Den Helder. In overleg is het mogelijk de training op uw eigen locatie te geven. Bekijk de mogelijkheden en prijzen op www.deheldersevallei.nl.

  • Organisatie: De Helderse Vallei
  • Docent(en): Brenda Jansen Madelon van Schoonhoven
  • Duur: 1 dagdeel
  • Prijs:
    • € -0,05
  • Contact:

    -