E-learning: Invloed op je leefomgeving - een groene en duurzame leefomgeving

Terug naar overzicht

Deze e-learning wordt verzorgd in samenwerking tussen IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, SoortenNL, Natuur & Milieu, Milieudefensie en IPC Groene Ruimte.

 

Voor wie is deze module?
​Deze module is voor iedereen die de Omgevingswet wil leren kennen. De Omgevingswet treedt in de loop van 2022 in werking en vervangt bijna alle bestaande regels over onze fysieke leefomgeving.

Misschien heb je invloed uitgeoefend op plannen en besluiten van je gemeente over de leefomgeving. Of wel eens bezwaar gemaakt op vergunningaanvragen. Voortaan krijg je in deze gevallen met de Omgevingswet te maken. Ook als je initiatief wilt nemen om je buurt, wijk, dorp of stad leefbaarder, duurzamer of groener te maken.

Wat is het doel van deze module?
​In deze module maak je kennis met de Omgevingswet, een nieuwe wet die alle regels over de leefomgeving samenbrengt. De wet bepaalt welke regels er gelden in je omgeving. Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar gaan we energie opwekken, hoe beschermen we natuur en landschap, ...? Het doel van de Omgevingswet is om een goede balans te vinden tussen het beschermen, gebruiken en ontwikkelen van de leefomgeving. Alle verschillende belangen moeten worden afgewogen.

Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid en moeten er voor zorgen dat burgers beter kunnen meepraten en meedoen bij de besluitvorming. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven van burgers en organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur en duurzaamheid.

In deze module leggen we uit wat de Omgevingswet inhoudt. We gaan vooral in op de rol die jij zelf lokaal kunt spelen. En hoe jij dat kan doen, welke stappen je daarvoor moet zetten.

De Omgevingswet gaat naar verwachting gelden in de loop van 2022. Gemeentes zijn druk bezig zich voor te bereiden. Het is dus een heel actueel onderwerp! Ga er dus snel mee aan de slag!

Meer informatie over de omgevingswet en hoe je invloed uitoefent vind je ook op: Omgevingswet (samenvooronzeleefomgeving.nl)

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die actief is bij een natuurorganisatie. Of je nu vrijwilliger bent of beroepskracht. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Wat we doen
Leer je groen biedt werknemers en vrijwilligers in de sector bos en natuur een structurele digitale leermogelijkheid. Een gemeenschappelijke basis die nodig is voor een professionele veilige en correcte uitvoering van het werk. Elk jaar worden zes modules ontwikkeld door de samenwerkende partners. Met de brede kennis en ervaringen in de praktijk maken we modules over o.a. vrijwilligers begeleiden, veilig binnen- en buitenwerken, duurzaamheid, planten en dieren.

Partners
Leer je groen is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector bos en natuur, waaronder LandschappenNL, Natuurmonumenten, IVN Natuureducatie en Staatsbosbeheer. Alle vrijwilligers en beroepskrachten die werkzaam zijn voor deze organisaties kunnen gratis gebruik maken van Leer je groen. Interesse, maar nog geen toegang? Vraag het aan de vrijwilligerscoördinator binnen de organisatie waar je vrijwilliger en/of werkzaam bent.

 

Aanmelden

www.leerjegroen.nl

  • Organisatie: IVN Natuureducatie
  • Prijs:
    • vrijwilligers van een van de aangesloten organisaties: gratis
  • Contact:

    www.leerjegroen.nl