03 nov

Veldwerkplaats: Ontsnippering

Terug naar overzicht

De afgelopen jaren zijn veel maatregelen genomen om de versnippering van leefgebieden van flora en fauna te verbeteren, oftewel: ontsnipperen. Denk aan brede ecoducten over snelwegen, dassentunnels en vispassages. En innovaties zoals vleermuis- en boommarterportalen. Wat zijn de ervaringen? Functioneren ze naar tevredenheid voor de fauna? Hoe kunnen we de ontsnipperingsmaatregelen nog verbeteren? Is medegebruik door recreatie mogelijk? En hoe beheer je ze optimaal? Daarover gaat deze Veldwerkplaats. We bekijken het grootste ecoduct van Nederland: Natuurbrug Zanderij Crailoo van het Goois Natuurreservaat en gaan op bezoek bij de natte verbinding van Natuurmonumenten Ankeveen-Naardermeer onder de N236 door. En we gaan dankzij bijdragen van deskundigen in op praktijkvoorbeelden en onderzoekservaringen m.b.t. grote en kleine zoogdieren zoals ree, das, vleermuizen, boommarter, maar ook amfibieën, vissen en reptielen.
 

Sprekers

Fabrice Ottburg en Edgar v.d. Grift (WUR), Poul Hulzink (Goois Natuurreservaat), Victor Loehr (Rijkswaterstaat), Luc Hoogenstein (Natuurmonumenten)

 

Aanmelden

https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/ontsnippering