Partners Noord-Holland

Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is een gevarieerd stadsbos aan de rand van Amsterdam met een oppervlakte van 1.000 ha. Het is een geweldige omgeving om te wandelen, fietsen, paardrijden of te kanoën. Het Bos faciliteert in sportbeoefening, recreatie, evenementen en ook in natuurvoorlichting en natuureducatie. Ook bieden wij plaats voor kunst en cultuur. Het Bos is tevens een prachtige plek om vrijwilligers werk te doen. In de natuurtuin 'Het Vogeleiland' wordt bijvoorbeeld door een vast groepje vrijwilligers iedere week het nodige onderhoud gedaan.

Voor vrijwilligers
Op verschillende plekken kan je als vrijwilliger meehelpen met het onderhoud van het bos. Er is ook incidenteel werk vanuit de boswinkel, zoals bijvoorbeeld kinderen helpen bij het maken van vogelhuisjes of meehelpen bij de jaarlijkse lichtjestocht. Groepen die dag een vrijwilligerswerk willen doen kunnen op verzoek onderhoudsklussen in het bos doen. Als vrijwilliger kan je je ook aansluiten bij verschillende werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de ringslangenwerkgroep of de broedvogelwerkgroep. Voor al onze vrijwilligers is professionele begeleiding aanwezig.

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van het Amsterdamse Bos.   
Vragen en verzoeken? Neem contact op  met de vrijwilligers coördinator, Manou van der Noort.

Goois Natuurreservaat

Het Goois Natuurreservaat is met ongeveer 40 natuurterreinen een van de mooiste en meest gevarieerde natuurgebieden in Nederland. De gebieden zijn rijk aan landschappelijke en cultuurhistorische elementen en beslaan in totaal 2.800 hectare natuurreservaat. Bezoekers krijgen volop de mogelijkheid ervan te genieten.

Voor vrijwilligers
Bijna 350 vrijwilligers helpen mee om dit unieke natuurgebied te behouden en te ontwikkelen. Er zijn 13 vaste werkgroepen met vrijwilligers. De meeste vrijwilligers werken in het beheer en onderhoud maar je kan ook aan de slag met voorlichting, educatie of monitoring. Bovendien zijn er op verzoek mogelijkheden voor flexibel en/of incidenteel vrijwilligerswerk. Wil je eenmalig je handen uit de mouwen steken voor het GNR? Dat kan ook! Kom dan naar de Natuurwerkdag of NL Doet dag.

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van het Goois Natuurreservaat.
Vragen en verzoeken? Neem contact op  met de vrijwilligers coördinator, Jaap van Vlaanderen.

IVN Natuureducatie

IVN werkt aan een groene en duurzame samenleving. Onze missie is om door betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen te stimuleren. Daarom laten we jong en oud de natuur beleven: in de achtertuin, in de buurt en in natuurgebieden (w.o. de Nationale Parken). We werken hierbij samen met vele partners zoals terreinbeheerders, recreatieondernemers, scholen, kinderopvang, gezondheidsinstellingen en overheden. 

Voor vrijwilligers
Voor groen vrijwilligerswerk ben je bij IVN aan het juiste adres. In Noord-Holland zijn er 10 IVN-afdelingen (vrijwilligersverenigingen)  die samen ca. 2.400 leden tellen. Je kunt aansluiten bij een afdeling in jouw buurt en op verschillende manieren actief worden, van regelmatig tot eenmalig. Denk bijvoorbeeld aan het (mede) organiseren van educatieactiviteiten, bijdragen aan communicatie en promotie en/of het meehelpen met een beheergroep. Ook kan je je natuurkennis bijspijkeren door deel te nemen aan een breed palet aan cursussen en excursies. 

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op het overzicht van IVN-afdelingen in Noord-Holland.  
Vragen en verzoeken? Neem contact op  met de vrijwilligers consulent, Masja Gielstra.

Landschap Noord-Holland

Duinen, wadden, weidevogelgebieden, moerassen, bossen, buitenplaatsen en forten. Noord-Holland heeft fantastische landschappen met fascinerende dieren en planten. Landschap Noord-Holland beheert maar liefst 96 natuurgebieden goed voor 4.500 hectare, in alle uithoeken van de provincie. Samen met vele vrijwilligers die o.a. meewerken met onze boswachters, ruim 130 bij ons aangesloten zelfstandige vrijwilligersgroepen en ca. 36.000 beschermers maken we Noord-Holland mooier! 

Voor vrijwilligers
Voor nieuwe vrijwilligers bieden we vele verschillende vacatures en klussen aan. In natuurbeheer, zoals hulp bij rietmaaien, onderhoud slootkanten, bomen planten en/of verwijderen, hulp in de eendenkooi, molenreparatie en onderhoud van boerenlandhekken. Maar ook bij onderzoek, flora- en faunamonitoring en weidevogelinventarisaties. Of ligt je passie meer bij bezoekers ontvangen, gidsen van vaartochten of begeleiden van excursies? 

Zelfstandige werkgroepen, o.a. beheer, weidevogel- en monitoringsvrijwilligersgroepen, kunnen bij ons terecht voor informatie over Arbo, veilig werken, uitleen gereedschappen, beheeradvies op maat en diverse technische en ecologiecursussen.

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van Landschap Noord-Holland
Vragen en verzoeken? Neem contact met ons op via Betrekken bij Groen.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is van oorsprong een vereniging met 130 organisaties die lid zijn. Leden staan wij bij met informatie, advies en raad. Voor hen organiseren we bijvoorbeeld cursussen over ruimtelijke ordening en natuurwetgeving. Van oudsher komen wij op voor de belangen van natuur en milieu. We beïnvloeden met name provinciaal en lokaal beleid.

Voor vrijwilligers
Soms zoeken we vrijwilligers om ons te helpen bij onze missie om Noord-Holland groen en gezond te houden. Kijk op onze website voor actuele vacatures.

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van Natuur & Milieufederatie Noord-Holland.
Vragen en verzoeken? Mails ons via mnh@mnh.nl

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten beheert, behoud en beschermt 26 gevarieerde natuurgebieden in Noord-Holland. Van zee en duinen, plassen en laagveen tot aan het bosrijke Gooi. Tussen de drukke steden liggen de mooiste natuurgebieden. Met iconen voor de Nederlandse natuur zoals het Naardermeer, Texel, buitenplaats Beeckestijn en Duin en Kruidberg (Nationaal Park Zuid-Kennemerland). En fraaie cultuur die we net als onze natuur willen beschermen voor de toekomst. 

Voor vrijwilligers
Als vrijwilliger kun je kiezen uit een breed palet aan vacatures. Voorbeelden zijn: gids voor natuur- of jeugdactiviteiten, gastheer- of vrouw of deelnemen aan een beheergroep of klusteam. Ook is er een speciale werkgroep met vrije inloop; hier kun je aan mee doen wanneer het jou uitkomt. Daarnaast kun je zelfstandig en flexibel aan de slag; bijvoorbeeld door het monitoren van soorten of het nalopen en repareren van routes of rasters. 

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van Natuurmonumenten.

Vragen en verzoeken? Neem contact op  met één van de vrijwilligerscoördinatoren:
Gooi- en Vechtstreek: Peter Leermakers
Vechtplassen: Niels Schouten
Noord-Holland Midden: Eveline Blok
Noord-Holland Noord: Pascal Spooren

Provincie Noord-Holland

De groene academie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland binnen het programma Betrekken bij Groen.

PWN

Voor PWN gaan drinkwaterproductie en natuurbeheer hand in hand. De kennis op het gebied van natuurbehoud zorgt voor een duurzame benadering van drinkwaterwinning. We beheren in opdracht van de provincie ruim 7.300 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. De Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat krijgen ca. 7 miljoen keer per jaar bezoek en genieten bescherming als Natura 2000-gebied.

Voor vrijwilligers
PWN zet zich in voor behoud en bescherming van de karakteristieke open duinen. We worden daarbij geholpen door bijna 500 vrijwilligers die zich op verschillende wijzen inzetten. Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligersfuncties voor onderzoeker flora en fauna, gastheer- of vrouw, natuurgids of natuurbeheerder. Ook kan je meedoen aan een of meerdere duinwerkdagen; je kunt dan zelf de dag of dagen kiezen waarop je je steentje wilt bijdragen. 

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van PWN
Vragen en verzoeken? Neem contact op  met de vrijwilligers coördinator, Marianne Snabilie.

Recreatie Noord-Holland

Rust en ruimte, dat zijn de kenmerken van de recreatiegebieden in Noord-Holland. In een groene omgeving, vaak dichterbij dan je denkt, vind je volop mogelijkheden voor ontspanning of vermaak. Wil je wandelen of fietsen door een uitgestrekt polderlandschap of bent u op zoek naar zwemvoorzieningen met lig- en speelweiden? Dan ben je bij de recreatiegebieden in Noord-Holland aan het juiste adres. Maar ook paardrijden, golfen, picknicken of kanovaren behoren tot de mogelijkheden. 

Voor vrijwilligers
Bij Recreatie Noord-Holland zijn er verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. De meeste vrijwilligers (ca. 60) helpen bij de Informatieboerderij Spaarnwoude. Ook zijn er zelfstandige vrijwilligersgroepen voor beheer en onderhoud en vrijwilligers die recreatieve routes controleren en onderhouden. 

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van Recreatie Noord-Holland
Vragen en verzoeken? Neem contact op  met de manager beheer en toezicht, Michael Omvlee.

Recreatieschap WestFriesland

Recreatieschap Westfriesland zorgt voor een toeristisch-recreatief aantrekkelijke Westfriese regio voor inwoners, dagjesmensen en verblijfsrecreanten. We beheren en onderhouden recreatiegebieden en we stimuleren de ontwikkeling van fiets-, vaar- en wandelnetwerken en andere recreatieve voorzieningen.

Voor vrijwilligers
Onze samenwerkingspartner IVN West-Friesland helpt bij het beheer van het Ecoproject op ons terrein het Streekbos en bij het Egboetje op ons terrein Egboetswater. Vrijwilligers die aangesloten zijn bij IVN West-Friesland voeren hierbij de werkzaamheden uit.

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van IVN West-Friesland.
Vragen en verzoeken? Neem contact op met de volgende werkgroepen van IVN West-Friesland:
Ecowerkgroep (Ecoproject).
Het Egboetswater (Egboetje)

Staatsbosbeheer

In Noord-Holland beheert Staatsbosbeheer 18.000 ha. aan bossen, veenweiden, duinlandschappen, forten, linies, buitenplaatsen, speelnatuur en stadsnatuur. Samen met vele partners zetten we ons in voor de verbondenheid met de natuur en om deze te koesteren. Ook is er in onze natuur ruimte voor beleven, bijvoorbeeld te voet, te paard of met de moutainbike. Vrijwilligers bij Staatsbosbeheer zetten zich in voor een duurzame leefomgeving en natuur waar het goed toeven is voor planten, dieren en mensen. Met deze vrijwillige inzet kan Staatsbosbeheer extra werk uitvoeren en de kwaliteit van het recreatie- en voorlichtingsaanbod verbeteren.

Voor vrijwilligers
Als vrijwilliger kan je o.a. helpen de natuurgebieden te beheren,  kinderen en volwassenen de natuur laten beleven, het inventariseren flora en fauna of balie-administratief- of promotiewerk. Voor iedere vrijwilliger wordt een vrijwilligersovereenkomst vastgelegd.  Als vrijwillige ontvang je o.a. een vrijwilligerspas, vrijwilligerskleding en een gratis abonnement op het Staatsbosbeheer magazine. 

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van Staatsbosbeheer

TBO

De terreinbeherende organisaties, en IVN Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland, werken in Noord-Holland samen onder de naam TBO. De partners hebben gezamenlijk het initiatief genomen hun cursusaanbod te bundelen in de Groene academie. Doel is te zorgen dat kennis en training bij burgers en vrijwilligers komt die daar behoefte aan hebben.

Waternet / Amsterdamse Waterleidingduinen

Waternet beheert de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD); een prachtig natuurgebied langs de kust waar we het drinkwater voor Amsterdam zuiveren. Je kunt hier heerlijk wandelen en genieten van de rust en ruimte. Uniek is dat je ook buiten de paden mag struinen door bossen en duinen. Wil je meer opsteken tijdens je wandeling? Het  hele jaar door kan je deelnemen aan allerlei diverse excursies die we op onze website publiceren.

De Bethunepolder en Loenderveense Plas en de omgeving zijn prachtige natuurgebieden die onderdeel zijn van Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen. Het zijn unieke stukken oer-Hollandse natuur. Waternet gebruikt de Bethunepolder en natuurgebied de Loenderveense Plas sinds 1930 voor de drinkwaterproductie.

 

Voor vrijwilligers
In de AWD zijn verschillende vrijwilligersgroepen actief die helpen met onderzoek, beheer en de bezoekers. Vooral voor natuuronderzoek zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die al enige ervaring hebben op het gebied van monitoring of dankzij een gedegen basiskennis van biologie daarop snel ingewerkt kunnen worden. Voor de begeleiding van activiteiten voor het basisonderwijs en om bezoekers wegwijs te maken in het duin zoeken we ook vrijwilligers.

Voor de Bethunepolder en Loenderveense Plas zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met passie voor de natuur die verbonden zijn met deze unieke prachtige omgeving. Die van aanpakken weten en niet bang zijn om vies te worden. Natuurbeheer is nu eenmaal vies en hardwerken maar geeft daarom extra voldoening als de werkzaamheden zijn verricht.  

Meer info over vrijwilligerswerk? Kijk op de website van Waternet
Vragen en verzoeken? Neem contact op met vrijwilligers@waternet.nl.