Partners Noord-Holland

Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is een gevarieerd stadsbos aan de rand van de stad met een oppervlakte van 1000 ha. Het heeft een groene en een maatschappelijke functie. Jaarlijks wordt het Bos ongeveer 6 miljoen keer bezocht! Het is een geweldige omgeving om te wandelen, fietsen, paardrijden of te kanoën. Het Bos faciliteert in sportbeoefening, recreatie, evenementen en ook in natuurvoorlichting en natuureducatie. Ook bieden wij plaats voor kunst en cultuur.

Het Bos is tevens een prachtige plek om te werken. Ook als vrijwilliger, op bijvoorbeeld het Vogeleiland waar de heemtuin is, om het Bos zo mooi te houden zoals het nu is. Voor onze vrijwilligers is professionele begeleiding aanwezig en er is een eigen onderkomen.
www.amsterdamsebos.nl

Goois Natuurreservaat

Het Goois Natuurreservaat is met ongeveer 40 natuurterreinen een van de mooiste en meest gevarieerde natuurgebieden in Nederland. De gebieden zijn rijk aan landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Bezoekers krijgen volop de mogelijkheid ervan te genieten. De in 1932 opgerichte stichting beheert het 2800 hectare tellende natuurreservaat en beschermt het tegen aantastingen. Daarbij wordt niet nagelaten te werken aan verhoging van de natuur- en cultuurwaarde. Bijna 300 vrijwilligers helpen hierbij!
www.gnr.nl

IVN

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten we jong en oud de natuur beleven: in de achtertuin en in natuurgebieden zoals de Nationale Parken Zuid-Kennemerland en Duinen van Texel. In Noord-Holland doen we dit met zo'n 2.400 betrokken leden en een enorm netwerk van professionals: terreinbeheerders, recreatie-ondernemers, onderwijs, kinderopvang, gezondheidsinstellingen, overheden en andere partners. Meld je aan als vrijwilliger bij een IVN-afdeling bij jou in de buurt!
www.ivn.nl/noord-holland

Landschap Noord-Holland

Duinen, wadden, weiden, bossen, buitenplaatsen en forten. Noord-Holland heeft fantastische landschappen met fascinerende dieren en planten. We kopen land, beschermen natuurgebieden, beheren en geven advies. Samen met meer dan 9.000 vrijwilligers en 36.000 Beschermers maken we Noord-Holland mooier!

Kijk op www.landschapnoordholland.nl en help mee Noord-Holland mooier te maken.

Landschap Noord-Holland: Natuur dichtbij!

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is van oorsprong een vereniging met 130 organisaties die lid zijn. Leden staan wij bij met informatie, advies en raad. Voor hen organiseren wij bijvoorbeeld cursussen over ruimtelijke ordening en natuurwetgeving.

Daarnaast bestaat ons netwerk uit overheden, groene en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Van oudsher komen wij op voor de belangen van natuur en milieu. Wij beïnvloeden met name provinciaal en lokaal beleid. Onze herkomst en toekomst liggen in elkaars verlengde. Meer dan voorheen zijn wij versneller van duurzaamheid. Het past bij die rol om samenwerking met andere organisaties te stimuleren, faciliteren en regisseren. Want duurzaamheid bereik je samen.
www.mnh.nl

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.
www.natuurmonumenten.nl

Provincie Noord-Holland

De groene academie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland binnen het programma Betrekken bij Groen.

PWN

Voor PWN gaan drinkwaterproductie en natuurbeheer hand in hand. De kennis op het gebied van natuurbehoud zorgt voor een duurzame benadering van drinkwaterwinning. Tegelijkertijd zorgen de innovatieve drinkwatertechnieken van PWN juist voor doelmatig en efficiënt natuurbeheer. Deze combinatie van water en natuur versterkt elkaar en draagt bij aan lagere maatschappelijke kosten, meer duurzaamheid, continuïteit, zekerheid en veiligheid.

Natuurbeheer
PWN beheert in opdracht van de provincie ruim 7.300 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. De Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat krijgen ca. 7 miljoen keer per jaar bezoek en genieten bescherming als Natura 2000-gebied. De gebieden worden beheerd volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (niveau Goud).

De duinen zijn onze strategische drinkwatervoorraad die we in geval van nood kunnen aanspreken. PWN heeft speciale voorzieningen om deze strategisch bron aan te sluiten op het waternet. De waterwinputten zijn soms wel tot 80 meter diep.

Wij delen onze kennis en expertise op het gebied van waterwinning met lokale experts in het buitenland. PWN werkt mee aan de ontwikkeling van betrouwbaar water waar dit hard nodig is. www.pwn.nl

Recreatie Midden-Nederland

De vier recreatieschappen in het midden van Nederland werken nauw samen onder de naam Recreatie Midden-Nederland. Met één krachtige uitvoeringsorganisatie treden wij met één naam naar buiten. Ons product is de optelsom van een grote gezamenlijke inspanning van 20 gemeenten en twee provincies. Wij ontwikkelen, beheren en onderhouden vele terreinen voor dagrecreatie. Daarnaast bieden wij diverse mogelijkheden voor wandelen, fietsen en kanovaren. De zorg voor natuur en landschap neemt een belangrijke plaats in.

www.recreatiemiddennederland.nl

Recreatie Noord-Holland

Rust en ruimte, dat zijn de kenmerken van de recreatiegebieden in Noord-Holland. In een groene omgeving, vaak dichterbij dan u denkt, vindt u volop mogelijkheden voor een middagje of dagje uit. Wilt u wandelen of fietsen door een uitgestrekt polderlandschap of bent u op zoek naar zwemvoorzieningen met lig- en speelweiden? Dan bent u bij de recreatiegebieden in Noord-Holland aan het juiste adres. Maar ook paardrijden, golfen, picknicken of kanovaren behoren tot de mogelijkheden. En wat dacht u van skiën in hartje zomer of een bezoek aan de kinderboerderij? Dat is zo geregeld. Kijk op onze website voor alle mogelijkheden: www.recreatienoordholland.nl.

Recreatieschap WestFriesland

Het Recreatieschap ontwikkelt recreatiemogelijkheden dicht bij huis voor de West-Friese gemeenten en hun inwoners, zorgt voor een toeristisch-recreatief aantrekkelijke regio voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten en brengt de recreatiemogelijkheden bij een breed publiek onder de aandacht. Het Recreatieschap beheert en onderhoudt recreatiegebieden en stimuleert de ontwikkeling van fiets-, vaar- en wandelnetwerken en andere recreatieve voorzieningen.
www.recreatieschapwestfriesland.nl

Staatsbosbeheer

Natuur waar je je mee verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Het zit in onze natuur.
www.staatsbosbeheer.nl

TBO

De terreinbeherende organisaties, en IVN Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland, werken in Noord-Holland samen onder de naam TBO. De partners hebben gezamenlijk het initiatief genomen hun cursusaanbod te bundelen in de Groene academie. Doel is te zorgen dat kennis en training bij burgers en vrijwilligers komt die daar behoefte aan hebben.

Ontdek de Amsterdamse Waterleidingduinen

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een prachtig natuurgebied langs de kust waar Waternet het drinkwater voor Amsterdam zuivert. U kunt hier heerlijk wandelen en genieten van de rust en ruimte. Uniek is dat u ook buiten de paden mag struinen. Met grote kans op en ontmoeting met een damhert of vos. Er zijn mooie wandelroutes van verschillende lengtes uitgezet. Ze voeren u door bossen, duinen en heide. Daarnaast organiseren wij het hele jaar door excursies en leuke evenementen. Lees meer over natuurbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen op de website van Waternet. Ga voor meer informatie naar www.waternet.nl/awd