Duizenden mensen investeren vrije tijd in de Noord-Hollandse Natuur

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het beheer, behoud en de beleving van natuur en landschap in Noord-Holland. Ze beheren natuurgebieden, monitoren natuur, planten-, diersoorten en ontwikkelingen, en zorgen met educatie en voorlichting voor verbinding met de maatschappij. Naar schatting zijn er in Noord-Holland ruim 11.000 mensen wekelijks of maandelijks (zeer) actief en doen er nog eens duizenden mensen mee aan incidentele activiteiten zoals de jaarlijkse Natuurwerkdag of Fête de la Nature. Zonder die inzet zouden veel werkzaamheden niet of veel minder goed gebeuren en zou het landschap, het aantal soorten en de betrokkenheid er slechter aan toe zijn dan nu.

 

Programma Betrekken bij Groen

Het programma Betrekken bij Groen (BBG) bundelt de inzet van vrijwilligers binnen natuurorganisaties in Noord-Holland sinds 2014. In BBG werken uitvoerders IVN Natuureducatie en Landschap Noord-Holland met hulp van de diverse terreinbeherende organisaties (TBO’s) en gefinancierd door de provincie Noord-Holland aan de uitvoering van het provinciaal natuur- en landschapsbeleid.

Voor het Provinciaal Plan Landelijk gebied betekent dit inzicht in de kwaliteit, het beheer en de beleving van het Natuur Netwerk Nederland voor landschap en biodiversiteit. Vrijwilligers onderhouden kleine landschapselementen, beschermen weidevogels en organiseren activiteiten voor natuurgerichte recreatie.

De terreinbeherende organisaties, IVN Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland, werken in Noord-Holland samen onder de naam TBO. De deelnemende organisaties zijn het Amsterdamse bos, het Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Recreatie Midden-Nederland, Staatsbosbeheer en Waternet. Vrijwilligersgroepen zijn zowel actief bij de natuurorganisaties zelf, maar ruim 150 groepen functioneren daarnaast ook zelfstandig.

Netwerk van vrijwilligers

In natuurgebieden van terreinbeherende organisaties zijn ruim 1.000 vrijwilligers aan het werk samen met boswachters. Daarnaast zijn er 10 IVN-afdelingen: Vrijwilliger worden in Noord-Holland - Noord-Holland (ivn.nl) en ruim 150 zelfstandige vrijwilligersgroepen Vrijwilligersgroepen | Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl) actief die zelf initiatieven nemen en werkzaamheden uitvoeren.