Nachtvlinders tellen

Terug naar overzicht

Meedoen is makkelijk

Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp. De enige voorwaarde om mee te doen is een redelijke kennis van de macro-nachtvlinders in uw omgeving en minimaal één keer in de twee weken één à enkele uren tijd voor het plaatsen en legen van de val.

Meetnet Nachtvlinders

Sinds 2019 is het Landelijk Meetprogramma Nachtvlinders officieel onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het Landelijk Meetprogramma bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring (het meetnet) en verspreiding (onderzoek). Het CBS controleert en analyseert de gegevens.

Het belang van een meetnet met val

Het belang van monitoring via het meetnet met val zit hem in de systematische manier van tellen van de gevangen nachtvlinders in een val. Alle omstandigheden tijdens het vangen (val-type, lampsoort, locatie, duur van het vangen) zijn steeds hetzelfde en bekend. De manier van het tellen van de vlinders is steeds hetzelfde waarbij het van belang is dat vlinders binnen en buiten de val apart geteld worden. Doordat je de vlinders altijd op dezelfde manier vangt, kunnen aantalsontwikkelingen van soorten over een langdurige periode goed worden bepaald.

Bij losse waarnemingen, bijvoorbeeld met laken en lamp, is de duur van het tellen en de manier waarop de vlinders geteld worden per teller en telling verschillend. Wanneer wel een val is gebruikt, maar niet via de gestandaardiseerde methode is geteld, is vaak niet duidelijk welke val en lamp zijn gebruikt, of de val de hele nacht heeft aangestaan en of de ingevoerde vlinders in de val of buiten de val zaten. Deze laatste gegevens zijn prima geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar in mindere mate voor onderzoek naar aantalsontwikkelingen.

Meedoen is makkelijk

Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp. De enige voorwaarde om mee te doen is een redelijke kennis van de macro-nachtvlinders in uw omgeving en minimaal één keer in de twee weken één à enkele uren tijd voor het plaatsen en legen van de val.

Over de Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

  • Organisatie: De Vlinderstichting
  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: