Word beheervrijwilliger

Terug naar overzicht

De Oeverlanden liggen aan de noordkant van de Nieuwe Meer, ten zuiden van de snelweg A4. Zesendertig jaar geleden heeft een actiegroep dit unieke natuurgebied behoed voor 'stadsontwikkeling'. De Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" (VDOB!) is voortgekomen uit deze actiegroep. Het gebied wordt in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West onderhouden door beheervrijwilligers van de VDOB!, die het op traditioneel-ecologische wijze beheren.

Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is het beheer van het gebied. Dat doen we in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Voor het beheer is een beheerplan opgesteld. De vrijwilligers die het beheer uitvoeren verrichten het beheer met aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit. Dankzij onze vrijwilligers is de soortenrijkdom in De Oeverlanden sterk toegenomen en de gemeente Amsterdam heeft toegezegd dat ook in de toekomst het beheer in samenwerking met onze vereniging zal worden uitgevoerd.

De beheervrijwilligers zijn actief op elke dinsdag en woensdag van 11:00 - 16:00 uur. Voor hun werkzaamheden krijgen ze een kleine vergoeding. Wilt u nadere informatie of wilt u zich opgeven als beheervrijwilliger, stuur dan een bericht aan beheer@oeverlanden.nl

  • Organisatie: Vereniging "De Oeverlanden Blijven!"
  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: Riekerweg 32
    1066 BT
    Amsterdam