Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant

De Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant ontstond in 1988, bij de start van het Vleermuis Atlas Project. In 1992 werd de werkgroep een zelfstandige vereniging.

Op dit moment telt de werkgroep ongeveer 100 leden waarvan de helft actief lid is.

We houden ons oa. bezig met de coördinatie voor telling winterobjecten, telling vleermuiskasten, telling kerkzolders in de gehele provincie Noord Brabant.

De werkgroep kent verschillende soorten veldwerk; het jaarlijks inventarisatiekamp, inventarisatie door regiogroepen en individuele leden, monitoringsactiviteiten: (bijv. wintertellingen), ophangen en controleren van vleermuiskasten en natuurlijk de bescherming van vleermuizen in de gehele provincie.

De werkgroep houdt zich op diverse manieren bezig met de bescherming van vleermuizen:

Voorlichting: per jaar worden een aantal publiekswandelingen georganiseerd.

Opvang meldingen van klachten vleermuizen. Per jaar worden tientallen meldingen en klachten door leden opgevangen en afgehandeld, en maken diverse leden deel uit van het provinciaal meldingsnetwerk vleermuizen en steenmarters.

Advies over uiteenlopende onderwerpen. De werkgroep wordt met uiteenlopende zaken benaderd voor advies, onder andere over bouw en inrichting van vleermuiswinterverblijven.

Medewerking aan MER's en andere overheidsrapporten. Een aantal leden werkt regelmatig mee aan vleermuisonderzoek voor Milieu-Effect-Rapportages en beleidsplannen. 

Er wordt onder andere samengewerkt met de VLEN, de Zoogdiervereniging, de Vleermuiswerkgroep van het Vlaamse Natuurpunt, de Provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en diverse gemeenten.

Carlo Wijnen
 • Organisatie: Vleermuiswerkgroep Noord Brabant
 • E-mail: carlo4nature@icloud.com
 • Telefoon: 06 2150 35 47
 • Thema's: Beheer
  Determineren
  Dieren
  Ecologie
  Stadsnatuur
  Vrijwilligers
 • Expertises: Vleermuizen