Lia Vriend-Vendel

Terug naar overzicht

LIA staat voor:  Landschappen ontdekken In een Aantrekkelijke vorm. Lia is ook de geograaf die zich gespecialiseerd heeft in de veranderende Noord-Hollandse Landschappen.

 

Lia, geboren en getogen op het platteland van Noord-Holland, heeft een grote liefde voor het open landschap van deze provincie. Als geograaf heeft ze meer dan 25 jaar aardrijkskundeles gegeven, vooral in het volwassenenonderwijs. In deze periode is haar enthousiasme voor haar vak steeds groter geworden en is ze zich gaan specialiseren in de historische ontwikkelingen van de Noord-Hollandse Landschappen, waarin zowel de natuur als de mens een belangrijke rol spelen. Naast haar baan in het onderwijs heeft ze vele cursussen, dialezingen en excursies verzorgd, o.a. als bestuurslid van de Stichting Landschap Informatie.

 

In 2002 is LIA als zelfstandige ondernemer gestart. In een cursus ‘Ecologisch Groen Beheer’ heeft ze kennis opgedaan over de principes van ‘natuurontwikkeling’. Omdat van de ontwikkelingen in het landschap (nog) veel te zien is legt ze dit op talloze foto’s vast. Ze vindt dat je de sfeer van een landschap aan den lijve moet erváren en neemt de mensen daarom het liefst mee naar buiten. Tijdens een tocht zal ze altijd meerdere landschappen laten zien.

 

Organisatie: Zelfstandige bij LIA
Website: www.ontdeknoordholland.nl

Lia Vriend-Vendel