Vacature vrijwillige Weidevogelbeschermer

Terug naar overzicht

Samen zorgen we ervoor dat de weidevogels niet verdwijnen uit Noord-Holland

Het boerenland wordt leger en stiller. Soorten als de grutto, veldleeuwerik, boerenzwaluw, patrijs en ringmus laten zich steeds minder zien. Terwijl het met de stadsvogels en de vogels in natuurgebieden redelijk goed gaat, nemen de vogels op het platteland sterk af. Dit heeft deels te maken met de verdichting van het open landschap, grootschalige landinrichting en intensiever landgebruik. We zetten alle zeilen bij om verbeteringen te realiseren. Met z’n allen - natuurorganisaties, overheden, agrariërs en vrijwilligers - zetten we ons in om de vogels voor het boerenland te behouden. Iedereen kan helpen. We hebben voor jong en oud mooie klussen. Vrijwilligers die actief willen worden in de weidevogelbescherming krijgen van ons een cursus op maat.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag binnen een bestaande vrijwilligersgroep, om samen met de boer de vogels te beschermen. Het werk kan bestaan uit het opsporen en markeren van nesten of uit het inventariseren van de vogels om de bescherming te verbeteren. Het seizoen begint medio april 2023. Voor de start van het seizoen, in maart, krijg je een cursus met daarin veel achtergrondinformatie over boerenlandvogels.

Wat vragen wij

Iedereen die mee wil helpen boerenlandvogels op te sporen, te beschermen en te monitoren.

Wat bieden wij

Het doen van zinvol en leuk werk op unieke locaties met mensen die hetzelfde doel nastreven: een mooier Noord-Holland en de bescherming van waardevolle natuur

De mogelijkheid om kennis op te doen en wegwijs te worden in onze natuurterreinen en het platteland

De mogelijkheid om cursussen te volgen voor natuurkennis op het gebied van monitoring en bescherming van de vogels op het boerenland

Een blik in de keuken van een natuurbeschermingsorganisatie

Begeleiding bij het vrijwilligerswerk

Afhankelijk van de behoefte, brengen we je onder bij één van de weidevogelgroepen in jouw regio.

Interesse?

Heb je belangstelling of wil je nadere informatie, mail dan gerust of bel met onze front office op 088 0064400. Onze medewerker boerenlandvogels Pieter van Dam neemt dan contact met je op.

  • Organisatie: Landschap Noord-Holland
  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: Schuine Hondsbosschelaan 45-A
    1851 HN
    Heiloo