19 nov

Knotten van bomen

Terug naar overzicht

Knotbomen hebben een belangrijke functie voor natuur en landschap. Zeker de wilgenknotbomen, als cultuurvariant van de schietwilg hebben een grote betekenis voor de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Als ze wat ouder worden, zijn ze van nog groter belang als voedsel en leefgebied van vele planten, vogels en insecten. Gelukkig zijn ze nog overal te vinden langs dijken, wegen, waterlopen en rond boerenerven. Of dat zo blijft hangt sterk af van vrijwilligers, die de bomen om de 3 tot 5 jaar knotten. Om te zorgen dat voldoende mensen met passie en op veilige wijze de knotbomen blijven onderhouden, organiseren wij deze cursus. Na afloop weet je waarom knotbomen bestaan, welke planten, vogels en insecten aan knotbomen gerelateerd zijn en

 • Weet je hoe je knotbomen kunt onderhouden, en aanplanten
 • Weet je welke gereedschappen en welke persoonlijke beschermingsmiddelen je nodig hebt
 • Kan je de risico’s ter plaatse goed inschatten
 • Kan je veilig, met het juiste gereedschap knotbomen knotten
 • Kan je het knotwerk veilig, met een duidelijke instructie en toezicht organiseren met vrijwilligers

De ochtend is voor het theoriegedeelte en smiddags ga je zelf onder begeleiding van ervaren knotters aan het werk.

Het theoriegedeelte vindt plaats in Busch en Dam bij het gereedschapsdepot en werkplaats Groenploeg en het knotten gebeurt bij fort Veldhuis in Heemskerk.

Voor deze cursus geldt het volgen van de E-learningmodule veilig buitenwerken.

Deze cursus is alleen toegankelijk voor vrijwilligers actief in het natuurbeheer bij natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland of zelfstandige werkgroepen aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Geef bij organisatie aan bij welke vrijwilligersgroep je actief bent.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Administratiekosten zijn bij annulering helaas niet terug te vorderen.

 • Organisatie: Landschap Noord-Holland
 • Docent(en): Peter Mol
 • Duur: 1 dag
 • Prijs:
  • € 20,00
 • Contact:

  betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl