Vrijwilliger beleidsbe´nvloeding (Omgevingswet)

Terug naar overzicht

Projectomschrijving

Vanaf 2022 komen allerlei regels over onze leefomgeving samen in één wet, de Omgevingswet. Regels en wetten rondom bouwprojecten, energieopwekking, natuur en landschap en nog veel meer, veranderen. In dit nieuwe stelsel is er ook ruimte voor inbreng van omwonenden. Dat biedt kansen om jouw omgeving te vergroenen en te verduurzamen. Grijp jij die kans?

Door veel gemeenten – misschien ook jouw gemeente – wordt gewerkt aan het opstellen en vormgeven van omgevingsvisies en -plannen. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt; waar komen nieuwe woningen, windmolens en wegen? Het is belangrijk dat natuur en landschap goed worden vertegenwoordigd in dit proces. En daarbij kan jij een rol spelen!

Door de invoering van de wet heb jij de kans om te helpen zorgen voor een groene en duurzame leefomgeving. En om zelf wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis. Als je die kans pakt niet bestaat het risico dat vooral andere, niet groene en duurzame belangen de boventoon gaan spelen. En dat jouw omgeving minder groen een duurzaam wordt. Grijp dus die kans!

Taakomschrijving

Je kunt op verschillende manieren helpen:

  • Door mee te praten en mee te denken bij het vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan en het gemeente zo op het goede spoor te brengen voor meer groen en een betere biodiversiteit.
  • Door zelf een groen of duurzaam initiatief te starten en dat in te dienen bij de gemeente.
  • Door je te laten horen en je mening in te brengen bij initiatieven van anderen (bijvoorbeeld ondernemers, ontwikkelaars), vooral als daarvoor een omgevingsvergunning nodig is.
  • Door een zienswijze in te dienen op een ontwerp omgevingsvisie of -plan en/of bezwaar te maken tegen een ontwerp-besluit.

Je kunt zelf dus in actie komen door invloed uit te oefenen op plannen van je gemeente en anderen in je omgeving. Dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen. Zoek elkaar op en maak je samen sterk om de bescherming van je groene omgeving voor de toekomst te garanderen. Want iedereen kan reageren op de omgevingsvisies en -plannen van gemeenten. Sterker nog: gemeenten moeten inwoners daarvoor om inbreng vragen.

Zeker zo leuk is het om eerder al zelf initiatief te nemen en gemeenten op een goed spoor te zetten bij het opstellen ervan. We geven enkele voorbeelden. Vraag je gemeente bijvoorbeeld te kiezen voor:

  • ecologisch bermbeheer via het nieuwe keurmerk ‘Kleurkeur’;
  • herstel van houtwallen en poelen
  • natuurinclusief bouwen.

Meer informatie

Benieuwd hoe je hier concreet mee aan de slag kan? Of wil je meer informatie over de nieuwe Omgevinsgwet? Kijk op www.samenvooronzeleefomgeving.nl. Hier vind je ook inspirerende verhalen en voorbeelden van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die mooie resultaten hebben bereikt door middel van beleidsbeïnvloeding en eigen initiatieven.

  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: