16 nov

Veldwerkplaats: Ontsnippering

Terug naar overzicht

De afgelopen jaren zijn veel maatregelen genomen om de versnippering van leefgebieden van flora en fauna te verbeteren, oftewel: ontsnipperen. Denk aan ecoducten over (snel)wegen, dassentunnels, amfibietunnels, en vispassages, maar ook innovaties als vleermuis- en boommarterportalen. Wat zijn de ervaringen? Functioneren ze naar tevredenheid voor de fauna? Hoe kunnen we de ontsnipperingsmaatregelen nog verbeteren? Is medegebruik door recreatie mogelijk? En hoe beheer je ze optimaal? Daarover gaat deze Veldwerkplaats ‘Ontsnippering’. We bezoeken het grootste ecoduct van Nederland: Natuurbrug Zanderij Crailoo van het Goois Natuurreservaat en gaan op bezoek bij de natte verbinding van Natuurmonumenten Ankeveen-Naardermeer onder de N236 door. Mede dankzij bijdragen van deskundigen wordt in gegaan op praktijkvoorbeelden en onderzoekservaringen m.b.t. grote- en kleine zoogdieren zoals ree, das, vleermuizen, boommarter, maar ook amfibieën, vissen en reptielen.

Sprekers

Edgar v.d. Grift en Fabrice Ottburg (Wageningen UR), Poul Hulzink (GNR), Luc Hoogenstein (Natuurmonumenten)

Over Veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en
bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk.

Veldwerkplaatsen kenmerken zich door hun kleinschalige karakter, waardoor kennisuitwisseling heel gemakkelijk kan plaatsvinden en er ook makkelijk nieuwe contacten worden gelegd. Ontmoet beheerders, onderzoekers en beleidsmakers die met dezelfde problematiek te maken hebben of die juist nieuwe ideeën hebben voor het beheer in bepaalde gebieden en ga aan het eind van de dag met nieuwe kennis, inspiratie en contacten naar huis!

 

Aanmelden

https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/ontsnippering2