12 okt

Veldwerkplaats: Rijke strooiselsoorten

Terug naar overzicht

Om de leefgebieden van typische bossoorten te herstellen, is het noodzakelijk om verarmde (zure) standplaatsen te herstellen. Een van de mogelijkheden is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel, zoals haagbeuk, zoete kers, iep, gewone es, linde en hazelaar. Deze soorten produceren basisch strooisel, dat een positief effect zou hebben op de buffering van de bodem. Dit zou moeten zorgen voor een hogere pH, een diverser bodemleven (o.a. regenwormen) een snellere strooiselafbraak waardoor de bodem minder verzuurt. Zo blijven nutriënten in de bovenste bodemlagen aanwezig en beschikbaar voor flora en fauna. Ook zou de vochtvoorziening van het bosecosysteem verbeteren. Maar werkt het inderdaad zo in de praktijk? Wat is de invloed van de rijke strooiselsoorten op de bodem? Op het bodemleven? En hoe reageren eiken erop? Niet onbelangrijk, vanwege de eikensterfte van de afgelopen jaren. Afgelopen jaren is hier onderzoek naar gedaan door o.a. Bosgroep Zuid Nederland, de KU Leuven, WUR en onderzoekscentrum B-Ware en gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. De onderzoekers vertellen graag de resultaten, zowel door het geven van lezingen als het bezoeken van één van de onderzoekslocaties: het Bomenpark bij Heesch (vlakbij Oss).

Sprekers

Leon v.d. Berg (Bosgroepen), Maaike Weijters (Onderzoekscentrum B-Ware), Ellen Desie (KU Leuven), Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen).

Over Veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en
bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk.

Veldwerkplaatsen kenmerken zich door hun kleinschalige karakter, waardoor kennisuitwisseling heel gemakkelijk kan plaatsvinden en er ook makkelijk nieuwe contacten worden gelegd. Ontmoet beheerders, onderzoekers en beleidsmakers die met dezelfde problematiek te maken hebben of die juist nieuwe ideeën hebben voor het beheer in bepaalde gebieden en ga aan het eind van de dag met nieuwe kennis, inspiratie en contacten naar huis!

 

Aanmelden

https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/veldwerkplaats-rijke-strooiselsoorten