11 okt

Natuurgericht maaibeheer

Terug naar overzicht

Maaibeheer is belangrijk, maar krijgt ook steeds meer kritiek. Graslanden, parken en bermen goed beheren? Op het juiste moment maaien? Deze cursus is gericht op zowel maaibeheer in natuurgebieden, als in de bebouwde omgeving. Kennis over maaimethode, frequentie en periode wordt verder uitgediept.

Na deze cursus heeft u:

 • Zicht op de invloed van maaien op flora en fauna, zowel positief als negatief
 • Een beeld van de gewenste maaifrequentie, afhankelijk van de abiotiek
 • Kennis van de invloed van de maaiperiode op de vegetatie
 • Inzicht in het verschil tussen omvormingsbeheer en instandhoudingsbeheer
 • Kennis over gefaseerd maaien en sinusbeheer
 • Overzicht over het belang van communicatie rondom maaibeheer

Maaien, gewenst of niet?
Zonder maaibeheer kunnen vegetaties snel veranderen. Niettemin groeit de kritiek op maaien, vooral tijdens de bloeiperiode. Voor zowel flora als fauna is voldoende maaien echter nodig, anders volgt verruiging. Het is daarom belangrijk de maaifrequentie, periode en methode aan te passen aan de situatie en de doelstelling.

Maatwerk
De aanpak van maaibeheer is veelal maatwerk, afhankelijk van de huidige vegetatie, het eindbeeld, de bodem, vocht, voedselrijkdom en nog veel meer. Deze cursus gaat in de op de praktijk, maar ook op de achtergronden. Welke factoren moeten allemaal een rol spelen in de keuzen voor het maaibeheer? Maar ook factoren als kosten en communicatie worden meegenomen.

Fasering
Steeds meer wordt fasering toegepast in het maaibeheer. Niet alles tegelijk, maar gespreid in ruimte en tijd maaien. Wat zijn daar de voordelen van? Zijn er ook nadelen? Welke aanpak is mogelijk. Ook het nieuwe ‘sinusbeheer’ komt aan bod.

Omvormingsbeheer versus instandhoudingsbeheer
Als de huidige vegetatie nog ver af staat van de doelstelling, is vaak ‘tijdelijk’ een ander beheer nodig. Veelal een intensiever omvormingsbeheer, bijvoorbeeld om te verschralen. Hoe bepaal je dat en waaruit bestaat zo’n beheer dan? Hoe beslis je dat de omvorming het doel bereikt heeft en over kan gaan in ‘regulier’ beheer, ofwel ‘instandhoudingsbeheer’?

De praktijk van ecologisch maaibeheer
Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en het geleerde in de praktijk brengen.

Deze cursus wordt ook gehouden in Rijswijk en Amersfoort.

 • Organisatie: Naturio
 • Docent(en): Karin Albers
 • Duur: 1 dag
 • Prijs:
  • vakmensen: € 425,00
  • met korting: € 361,25
 • Contact:

  Informatie via Karin Albers:
  karin.albers@naturio.nl
  06-11292387
  www.naturio.nl

 • Overige info: Doelgroep; Terreinbeheerders Groenbeheerders en hoveniers, Rentmeesters, Ecologen bij overheden of adviesbureaus, Docenten, Overige groene vakmensen.