Groene organisaties opgelet: kom naar de Groen Traineeship inspiratiesessie op 27 mei!

Een groot aantal jongeren vindt natuurbehoud en een duurzamere wereld belangrijk. Wat zij nog missen, is een manier om hier actief aan bij te dragen. Organisaties zijn wel bezig met deze actieve bijdrage, maar missen juist de vernieuwende blik van de jongere generatie. Het Groen Traineeship biedt de oplossing!

Je kunt als groene organisatie meedoen door projecten in te dienen voor traineeships die in 2022 van start gaan. Je project wordt dan voor ca. 2/3 gefinancierd door het Groen Traineeship!

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op donderdag 27 mei van 15:30-17:00 vertellen we je graag alle ins en outs over het Groen Traineeship aan de hand van twee onderdelen:

Deel 1 Dit is het Groen Traineeship (van 15.30 tot 16.15)
In dit deel bespreken we wat het Groen Traineeship precies is, wat het voor organisaties oplevert en welke rol de jongeren hierin spelen. Een aantal huidige projectleiders en groene trainees deelt hun ervaringen en goede voorbeelden.
Deel 2 In gesprek over je projectideeën (van 16.15 tot 17.00)
In deel 2 gaan we nader in op de praktische kant: deadlines, uurverdeling tijdens het project, financiering & werving voor jouw project. Vervolgens gaan we praktisch aan de slag: je kunt je (eventuele) projectideeën delen met de rest, waar je feedback op krijgt zodat je een nóg beter voorstel maakt, waardoor de kans op honorering stijgt. We gebruiken hiervoor o.a. deze formats:
- Projectvoorstel
- Financiën

Aanmelden voor de inspiratiesessie op 27 mei kan door een mail te sturen naar info@groentraineeship.nl

Meer informatie over het Groen Traineeship is te vinden in de brochure of op de pagina 'voor organisaties'.
Het Groen Traineeship is onderdeel van het landelijk programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

Groene organisaties opgelet! Kom naar de Groen Traineeship inspiratiesessie op 27 mei