18 mei

Algemene ecologie; Flora en vegetatie (2 dagen)

Terug naar overzicht

U breidt uw kennis van flora en vegetatie flink uit tijdens deze veldcursus in een gevarieerd beekdal. Bos, struweel, grasland en moeras wisselen elkaar af en bieden een breed scala aan vegetatietypen met bijbehorende algemene, maar ook bijzondere soorten. Er wordt ingegaan op (hydrologische) herstelmaatregelen en de relatie met vegetatie en flora.

Na deze cursus heeft u:

 • Meer inzicht in flora en vegetatie, herkenning en samenhang
 • Kennis van de indicatiewaarde van diverse belangrijke soorten
 • Een beeld van de relatie met hydrologie, bodem en beheer
 • Een overzicht van inventarisatiemethoden

Herkenning en determinatie
In deze cursus wordt ingegaan op het herkennen van plantensoorten, waarbij handvatten worden gegeven om dit goed te leren. Er worden zowel soorten direct in de praktijk aangewezen, als dat zelf determineren wordt geoefend. Door de afwisseling in het gebied kan met veel soorten in de praktijk worden kennisgemaakt, van algemeen tot echt bijzonder.

Samenhang tussen flora en vegetatie
Plantensoorten afzonderlijk zijn interessant om te bestuderen maar hun samenhang in vegetatietypen is veelzeggend. In deze cursus maakt u kennis met hoe die samenhang werkt en welke vegetatietypen kunnen worden vastgesteld. Ook methoden van inventarisatie en monitoring van zowel flora als vegetatie worden behandeld.

Indicatiewaarden
De vegetatietypen uit het gebied zijn indicatief voor de bodem, hydrologie, maar ook voor het beheer. Individuele plantensoorten kunnen ook veel zeggen over de standplaats. In deze cursus worden niet alleen soorten geleerd, maar ook het verhaal eromheen. Aan de hand van gebiedskenmerken en genomen maatregelen wordt veel kennis overgedragen.

Kennisniveau
Deelnemers zonder basiskennis krijgen extra uitleg en toelichting, zoals het gebruik van de Heukels' Flora van Nederland. Met dit standaardwerk wordt gewerkt. Daarnaast wordt ObsIndentify gebruikt (een digitale app).
Voor deelnemers die al beschikken over de basiskennis en bijvoorbeeld veel termen al kennen, biedt deze cursus veel meer diepgang. Bij veel praktijkopdrachten wordt dan ook in minimaal twee, soms in meer groepjes gewerkt. Terwijl de ene groep aan een praktijkopdracht werkt, krijgt de andere groep toelichting en uitleg. Zo biedt de cursus voor iedereen voldoende kennis, diepgang en praktijk. Er is voldoende tijd en gelegenheid om zelf met de kennis aan de slag te gaan.

 

Aanmelden

Informatie via Karin Albers:
karin.albers@naturio.nl
06-11292387
www.naturio.nl

Data

18 mei 2021

Begint om 9:00 uur, duurt 8 uur
Eindhoven, Urkhoven , Eindhoven

15 juni 2021

Begint om 9:00 uur
Eindhoven, Urkhoven , Eindhoven
 • Organisatie: Naturio
 • Docent(en): Karin Albers
 • Duur: 2 dagen
 • Prijs:
  • vakmensen: € 660,00
  • met korting: € 561,00
 • Aantal plaatsen
  beschikbaar:
  16
 • Contact:

  Informatie via Karin Albers:
  karin.albers@naturio.nl
  06-11292387
  www.naturio.nl

 • Overige info: Doelgroep; Terreinbeheerders, Groenbeheerders en hoveniers, Beleidsmedewerkers, Projectleiders, Rentmeesters, Ecologen bij overheden of adviesbureaus, Docenten, Overige groene vakmensen.