07 okt

Basiskwaliteit natuur realiseren

Terug naar overzicht

De biodiversiteit gaat in Nederland nog steeds achteruit. Zelfs algemene soorten hebben het moeilijk. Het is daarom belangrijk om te streven naar een basiskwaliteit voor natuur: een minimale kwaliteit waaraan onze natuur moet voldoen. Dit kan alleen door integraal naar een gebied te kijken met aandacht voor milieu, inrichting en beheer. Deze ambitie wordt ook onderkend door de Tweede Kamer, is de inzet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt een logisch uitgangspunt voor een omgevingsvisie onder de Omgevingswet. Deze cursus biedt kennis en geeft praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Na deze cursus heeft u:

- Inzicht in waarom een basiskwaliteit voor natuur belangrijk is en wat daar voor nodig is
- Voldoende kennis en middelen om dit goed te kunnen communiceren
- Handvatten om een proces in gang te zetten om dit te bereiken voor een specifiek gebied of streek of in het kader van een omgevingsvisie
- Zicht op concrete (sub)doelen en maatregelen om te werken aan een basiskwaliteit voor natuur en het herstel van de biodiversiteit

Basiskwaliteit natuur
Insecten verdwijnen en huismussen en grutto’s staan op de Rode Lijst. (Eens) algemene natuurtypen en soorten algemeen houden vormt tegenwoordig een flinke uitdaging. Maatregelen die slechts één bedreiging aanpakken werken niet. Daarom moet breed worden ingezet om een basiskwaliteit voor natuur te realiseren, met aandacht voor milieufactoren, inrichting en beheer. Met alleen de beschermde natuurgebieden redden we het namelijk niet. Zoals ook verwoord in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, is dit een taak van het hele maatschappelijke veld. Ga hiermee aan de slag of gebruik basiskwaliteit voor natuur om richting te geven aan het proces voor de omgevingsvisies of bij andere initiatieven. Deze cursus legt de achtergronden uit en laat zien aan welke knoppen gedraaid moet worden om een basiskwaliteit voor natuur te herstellen.

Proces en communicatie
Basiskwaliteit kan het beste worden bereikt via een gebiedsproces, om zoveel mogelijk partijen te betrekken. Dit kan in een regio of streek (door Provincies in gang gezet), een gemeente (in het kader van de Omgevingsvisie bijvoorbeeld) of in een specifieke polder, gebied, bedrijventerrein of woonwijk (door de eigenaren, Agrarische Natuur Vereniging of een bewoners platvorm). De cursus gaat in op de aanpak, kansen en knelpunten van zo’n gebiedsproces.

Tools en maatregelen
Ook wordt ingegaan op de inhoud, om te leren met welke tools en welke maatregelen specifieke doelen bereikt kunnen worden. Van algemene maatregelen waar niemand spijt van hoeft te krijgen, tot maatwerk oplossingen die in specifieke situaties een meerwaarde opleveren. Ook communicatie en monitoring komen aan bod.

Ga zelf aan de slag
Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen of een algemene casus en vertaalt u de opgedane kennis naar de praktijk. Tenslotte heeft u de mogelijkheid een paar maanden na de cursus een terugkomdag te bezoeken (tegen een geringe meerprijs), waar ervaringen worden uitgewisseld en een voorbeeldgebied wordt bezocht (periode mei/juni 2020).

Deze cursus wordt ook gehouden in Rijswijk, Zwolle en Zeist.

Deze cursus is ook zeer geschikt om in-company te organiseren in een specifieke provincie of streek (hele jaar door).

 

Aanmelden

Informatie via Karin Albers:
karin.albers@naturio.nl
06-11292387
www.naturio.nl

 • Organisatie: Naturio
 • Docent(en): Karin Albers
 • Duur: 1 dag
 • Prijs:
  • vakmensen: € 395,00
  • met vroegboek-/combinatiekorting: € 335,75
 • Aantal plaatsen
  beschikbaar:
  20
 • Contact:

  Informatie via Karin Albers:
  karin.albers@naturio.nl
  06-11292387
  www.naturio.nl

 • Overige info: Doelgroep; Beleidsmedewerkers en bestuurders, Projectleiders, Terreinbeheerders, Landschapsarchitecten, Bestuurders, Rentmeesters, Ecologen bij (semi)overheden, Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus, Overige groene vakmensen.