Vogelteller Ilperveld Landsmeer

Terug naar overzicht

Landschap Noord-Holland beschermt natuur en landschap in Noord-Holland met ca. 80 bevlogen medewerkers en meer dan 7.000 vrijwilligers.

In Landsmeer ligt natuurgebied Ilperveld. Het is een van de grootste natuurgebieden van Landschap Noord-Holland. Het Ilperveld is een belangrijk Natura 2000 gebied en heeft belangrijke waarde, en verantwoordelijkheden voor veel moerasvogels zoals; roerdomp, snor, rietzanger, blauwborst en waterral. Tellingen worden vooral gedaan volgens de SOVON BMP Z - methode.

Wat ga je doen?

Lijkt het je leuk en leerzaam om in de morgen of de avond volgens de BMP-methode een 6tal ronden te varen in het Ilperveld; luisterend naar snor, roerdomp, waterral of blauwborst dan is dit iets voor jou.

Met in het najaar een verslaglegging voor Landschap Noord-Holland. Het is wel goed voor interpretaties als er continuïteit geboden kan worden (jaarlijks).

Wat vragen wij

Een gemotiveerde vogelteller. Je kan BMP tellingen uitvoeren, of bent bereid dit te leren.

Wat bieden wij

 • Het doen van zinvol en leuk werk op unieke locaties met mensen die hetzelfde doel nastreven: een mooier Noord-Holland
 • De mogelijkheid om kennis op te doen en wegwijs te worden in natuurterreinen van LNH
 • Materiaal, kleding, werkhandschoenen, gereedschap en Arbo-voorzieningen
 • De mogelijkheid om cursussen te volgen voor natuurkennis of bediening van gereedschappen en machines
 • Een blik in de keuken van een natuurbeschermingsorganisatie en het vak van boswachter
 • Een jaarlijks uitje met de groep
 • Begeleiding bij het werk
 • Overleg met de boswachter over de onderzoeksdoelstellingen en beheerkeuzes rond deze soort.

Contactinformatie

Heb je belangstelling of wil je nadere informatie, mail dan gerust met Onno Steendam: o.steendam@landschapnoordholland.nl
 

 

 • Organisatie: Landschap Noord-Holland
 • Inzet: Regelmatig
 • Locatie: Kanaaldijk 32A
  1121 NX
  Landsmeer