24 sep

Tijdelijke Natuur werkt!

Terug naar overzicht

Tijdelijke Natuur kent louter winnaars. De terreineigenaar voorkomt risico’s op vertraging en extra kosten als streng beschermde planten en dieren verschijnen. De natuur profiteert één of enkele jaren van spontane natuurontwikkeling. Omwonenden en gebruikers krijgen een leuk natuurgebied. Leer in deze cursus over het proces en de inhoud. Deze cursus is in samenwerking met Stichting Tijdelijke Natuur.

Na deze cursus heeft u:

 • Inzicht in de mogelijkheden van Tijdelijke Natuur
 • Voldoende kennis om een aanvraag in te kunnen dienen
 • Besef van natuurpotenties voor verschillende terreintypen en inzicht hoe deze vergroot kunnen worden, zoals voor wilde bijen
 • Voldoende argumenten om collega’s en andere betrokkenen te overtuigen van het nut (qua risico management en financieel) en de voordelen van Tijdelijke Natuur

Voorkomen van risico’s door streng beschermde soorten

Het verschijnen van een streng beschermde soort is een nachtmerrie voor veel ontwikkelaars en terreineigenaren. Er wordt veel geld besteed aan natuurwerend beheer om dit risico te minimaliseren. Het risico wegnemen doe je daarmee echter niet. Sinds een aantal jaren kunnen ontwikkelaars weer rustig slapen. Zij kunnen, onder een aantal voorwaarden, gebruik maken van de vrijstellingen onder ‘Tijdelijke Natuur’. Daarmee krijgen zij vooraf toestemming om met de juiste aanpak streng beschermde soorten die zich vestigen weer te verwijderen. En dat zorgt voor winnaars en een goede nachtrust.

Positieve ervaringen op tientallen terreinen

Tijdelijke Natuur heeft zich bewezen. Er zijn inmiddels al vele tientallen Tijdelijke Natuur-terreinen met een gezamenlijk oppervlak van ruim 3000 hectare verspreid over heel Nederland. Dat is een flink oppervlakte, maar de potentie is vele malen groter. Nederland kent namelijk minimaal 35.000 hectare geschikte terreinen. Ecologisch gezien is Tijdelijke Natuur uitermate effectief en omwonenden zijn enthousiast. Genoeg redenen om te kijken wat voor u de mogelijkheden zijn van Tijdelijke Natuur.

Kansen voor de natuur, zoals insecten

Naast het proces geeft deze cursusdag u inzicht in de ecologische mogelijkheden van verschillende locaties. Welke mate van inrichting of beheer is mogelijk of gewenst? Alles alleen braak laten liggen? Inzaaien? Water aanleggen? Krijg inzicht in de mogelijkheden, kansen en knelpunten. Leer wat u kunt doen voor bijvoorbeeld wilde bijen.

Ga zelf aan de slag met Tijdelijke Natuur

Deze cursus biedt kennis over Tijdelijke Natuur. Daarbij wordt geput uit de sinds 2006 opgedane kennis en ervaringen van Bureau Stroming, een van de initiatiefnemers van het concept. Ervaring met de eerste pilotprojecten, ontheffingsaanvragen en ecologische onderzoeken wordt met u gedeeld. Op basis daarvan leert u veel over de uitvoering van de Gedragscode, inclusief hoe de natuur uiteindelijk weer te verwijderen.

Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als; Hoe werkt een aanvraag? Kan ik het beste kiezen voor een ontheffing of voor de gedragscode? Wat is toegestaan aan inrichting en beheer? Wat levert dat de natuur op? Hoe communiceer ik met de omgeving? Waar moet ik aan denken bij het verwijderen van de Tijdelijke Natuur? Wat zijn de belangrijkste voor- en tegenargumenten voor de verschillende mogelijk betrokkenen?

Tijdens de dag zijn voldoende momenten ingebouwd om een eigen aanvraag door te lopen.

Deze cursus wordt gegeven door Arnold van Kreveld van Stichting Tijdelijke Natuur en Karin Albers van Naturio.

Deze cursus wordt ook gehouden in Amsterdam.

 • Organisatie: Naturio
 • Docent(en): Karin Albers
 • Duur: 1 dag
 • Prijs:
  • vakmensen: € 475,00
  • met korting: € 403,75
 • Contact:

  Informatie via Karin Albers:
  karin.albers@naturio.nl
  06-11292387
  www.naturio.nl

 • Overige info: Doelgroep; Projectleiders in bouwprojecten, Bedrijven met (grote) terreinen, Landschapsarchitecten, Beleidsmedewerkers en bestuurders, Rentmeesters, Ecologen bij overheden of adviesbureaus, Docenten, Overige groene vakmensen.