10 okt

Cultuurhistorie en natuurbeheer (2 dagen)

Terug naar overzicht

Er is steeds meer maatschappelijke aandacht voor landschap en erfgoed in natuurgebieden. Bewoners hechten waarde aan het historische landschap van hun gebied. Met de nieuwe Omgevingswet krijgen landschap en erfgoed een prominente plek in het beleid van provincies en gemeenten. Maar hoe doe je recht aan het historische verhaal van jouw gebied en werk je toch aan natuurdoelen? Leer meer over cultuurhistorie in de beheerpraktijk. Deze cursus is in samenwerking met Bureau Overland.

Na deze cursus heeft u:

 • Een beter beeld van de grote historisch-landschappelijke rijkdom van natuurgebieden;
 • Zicht op verschillende manieren waarop cultuurhistorische kennis over een gebied wordt verzameld en geanalyseerd;
 • Zicht op de mogelijkheden om landschappelijk erfgoed mee te nemen bij natuurontwikkeling, in beheersvisies en in concreet beheer;
 • Handvatten om weloverwogen keuzes te maken in de omgang met landschappelijk erfgoed.

Landschappelijk erfgoed

Bijna alle natuurgebieden in Nederland hebben een lange geschiedenis van menselijk gebruik, als hooiland, hakhoutgebied, jachtrevier, waterwingebied of als gemeenschappelijk heideterrein. De sporen die dat heeft achtergelaten zijn vaak nog goed in het natuurlandschap te zien. Vaak beter zelfs dan in landbouwgebieden, die in de afgelopen eeuw vaak op de schop zijn gegaan. De relicten van dat menselijke gebruik – zoals houtwallen, hooilandjes, duinen, traaien, voordes, karresporen of hakhoutkringen - vertellen niet alleen het verhaal van het gebied, maar herbergen vaak ook bijzondere (historisch)-ecologische waarden.

Kennisontwikkeling, afweging en beheer

De cursus biedt informatie over cultuurhistorie en erfgoed in natuurgebieden. Waaraan kun je het in het veld herkennen, hoe kom je aan kennis? Ook verschillende strategieën voor de omgang met landschappelijk erfgoed worden behandeld. Welke referentieperiode kies je? Hoe maak je keuzes tussen natuur en erfgoed? En wat betekent dat concreet voor het beheer? De afweging tussen verschillende waarden is uiteindelijk aan de beheerder. Na deze cursus kunnen die keuzen beter doordacht en onderbouwd gemaakt worden.

Ontwikkelingsgericht aanpak

Deze cursus biedt handvatten om landschappelijk erfgoed op een ontwikkelingsgerichte manier mee te nemen bij natuurbeheer. Niet de wetgeving op het gebied van archeologie, monumenten en landschap staat hierbij centraal, maar de vraag hoe erfgoedwaarden meegenomen kunnen worden bij natuurontwikkeling en het opstellen van beheersvisies. De cursus gaat uit van een landschappelijke benadering van erfgoed. Archeologische waarden en gebouwde monumenten kunnen daar uiteraard bij aan bod komen, maar worden vooral benaderd vanuit hun landschappelijke context.

De praktijk

Deze cursus heeft een middagdeel buiten. We bezoeken een voorbeeldgebied, waar ook enkele opdrachten bij gegeven worden. Ervaringen van de docenten en deelnemers worden daarbij uitgewisseld. Uw eigen vragen en eventueel eigen casus komen aan bod. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden, onder meer op het gebied van omgang met bewonersgroepen en communicatie.

Docenten: Ir. Jan Neefjes en Ir. Hans Bleumink van bureau Overland

Deze cursus wordt ook gegeven in Renkum; 12 februari en 12 maart 2019

 

Data

10 oktober 2019

Begint om 9:00 uur, duurt 8 uur
Boxtel , Boxtel

7 november 2019

Begint om 9:00 uur, duurt 8 uur
Boxtel , Boxtel
 • Organisatie: Naturio
 • Duur: 2 dagen
 • Prijs:
  • vakmensen: € 795,00
  • met korting: € 675,75
 • Contact:

  Informatie via Karin Albers:
  karin.albers@naturio.nl
  06-11292387
  www.naturio.nl

 • Overige info: Doelgroep; Terreinbeheerders, Groenbeheerders en hoveniers, Beleidsmedewerkers, Projectleiders, Rentmeesters, Ecologen bij overheden of adviesbureaus, Docenten, Overige groene vakmensen.