26 nov

Meer kleur in groen; ecologische kansen

Terug naar overzicht

Duik in de achtergronden en praktijk van de ecologie om meer natuur­waarde te kunnen ontwikkelen en biodiversiteit te bereiken. Leer kansen herkennen in bodems, abiotiek en ecologische randvoorwaarden die de natuurwaarde sturen. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordenings­projecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Leer op basis van ecologische kennis de kansen van een specifieke plek benutten voor meer biodiversiteit.

Na deze cursus heeft u:

 • Zicht op (bodem)factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied
 • Kennis van enkele belangrijke ecologische processen
 • Besef van natuurpotenties binnen de ruimtelijke ordening en groenontwerp
 • Inzicht in hoe de ecologische mogelijkheden van verschillende gebieden en locaties bepaald kunnen worden
 • Een checklist van kansen en knelpunten bij beleidskeuzen, ontwerp van groen en kleinschalige natuurontwikkeling

Leer natuurrijk groen te ontwikkelen

Steeds meer dringt het besef door dat groen niet altijd natuurrijk is. Er zijn grote verschillen in natuurwaarde en biodiversiteit tussen het ene groene gebied en het andere. Deze cursus biedt ecologische (basis)kennis en belangrijkste aanknopingspunten om te kijken waar mogelijkheden liggen voor het ontwikkelen van échte natuurwaarden in en rond bebouwd gebied. Na deze cursus heeft u een beeld van de kansen en knelpunten bij het realiseren van natuurrijk groen. Ook de architectonische kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. Zorg voor meer kleur in het groene palet!

Ontdek de factoren bodem en water

Deze cursus biedt kennis over de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarde en biodiversiteit bepalen. Leer hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor de kansen die er zijn. Wat kan er bijvoorbeeld op droge zandgronden en waar liggen de voor- en nadelen van klei? Hoe zit het met de hydrologie? Welke gegevens zijn nodig? Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug in een eenvoudigere realisatie en nog meer in het beheer. Daarbij is er natuurlijk aandacht voor algemene randvoorwaarden en afstemming met andere disciplines.

Krijg inzicht om betere keuzen te maken

Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als; hoe zit het nu met voedselrijkdom? Is minder voedsel beter of slechter? Overal verschralen of selectief? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Ook de veelal gewenst bloemrijke vegetaties worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer waarop de keuzes het beste gebaseerd moet worden.

De praktijk van meer kleur in groen

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en vertaalt u de nieuwe kennis naar uw eigen (praktijk)omgeving.

Deze cursus is ook te volgen in Rijswijk, Amersfoort en Meppel.

 • Organisatie: Naturio
 • Docent(en): Karin Albers
 • Duur: 1 dag
 • Prijs:
  • vakmensen: € 395,00
  • met korting: € 335,75
 • Contact:

  Vragen aan Karin Albers:
  karin.albers@naturio.nl
  06-11292387
  www.naturio.nl

 • Overige info: Doelgroep: Landschapsarchitecten, Projectleiders, Beleidsmedewerkers, Bestuurders, Rentmeesters, Docenten, Overige groene vakmensen.