Vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud - Amstelland

Terug naar overzicht

Landschap Noord-Holland beschermt natuur en landschap in Noord-Holland met ca. 80 bevlogen medewerkers en meer dan 7.000 vrijwilligers.

In het zuiden van de provincie zorgt een team van 3 boswachters voor 29 natuurgebieden in de driehoek tussen Heemskerk, Bennebroek en Abcoude. Een aantal van deze natuurgebieden liggen in de regio Amstelland bij Amstelveen en Ouderkerk. Een deel van de werkzaamheden in dit natuurgebied wordt uitgevoerd door een nieuwe vrijwilligersgroep.

Weidevogels onder de rook van de stad; we vinden ze nog in de Middelpolder bij Amstelveen, en in de Ronde Hoep en de Holendrechterpolder in Ouderkerk aan de Amstel. Samen met pachtboeren en vrijwilligers spannen de boswachters van Landschap Noord-Holland zich in om het grutto, kievit, tureluur en veldleeuwerik naar de zin te maken. De weidevogelgebieden zijn veelal niet toegankelijk, maar wel bij excursies en voor vrijwilligers natuurbeheer.

Wat ga je doen?

In deze gebieden wordt handmatig onderhoud uitgevoerd door een vaste groep vrijwilligers, soms in samenwerking met een boswachter. Het werk bestaat vooral uit zaagwerk, maai- en hooiwerkzaamheden, reparaties en diverse kleine werkzaamheden. Alles er op gericht om het landschap geschikt te houden als broedgebied voor weidevogels.

De groep werkt vanaf juli t/m februari op diverse zaterdagen van 9:30 tot ca. 14.30 uur.

Wat vragen wij

Een vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud moet in teamverband kunnen en willen werken. Verder is Een redelijke conditie is belangrijk voor het omgaan met handgereedschap, zoals hand- en beugelzaag, hark en hooivork. Verder vragen wij belangstelling voor en affiniteit met natuur en met het werk van Landschap Noord-Holland. Ervaring met machinaal werken is een pré, maar geen noodzaak.

Wat bieden wij

  • Het doen van zinvol en leuk werk op unieke locaties met mensen die hetzelfde doel nastreven: een mooier Noord-Holland
  • De mogelijkheid om kennis op te doen en wegwijs te worden in natuurterreinen van LNH
  • Materiaal, kleding, werkhandschoenen, gereedschap en Arbo-voorzieningen
  • De mogelijkheid om cursussen te volgen voor natuurkennis of bediening van gereedschappen en machines
  • Een blik in de keuken van een natuurbeschermingsorganisatie en het vak van boswachter
  • Een jaarlijks uitje met de groep
  • Begeleiding bij het werk

Contactinformatie

Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie, bel of mail dan gerust met boswachter Marion Scherphuis, 06-33 32 54 02 of m.scherphuis@landschapnoordholland.nl

 

  • Organisatie: Landschap Noord-Holland
  • Inzet: Regelmatig
  • Locatie: