Expert Wet natuurbescherming en praktizerend jager /vrijwilliger bij Staatsbosbeheer in Sint Oedenrode. Uitvoerder faunabeheerplannen Noord Brabant m.b.t. ree, wild zwijn. Tevens docent bij Politie Dier en Milieu academie inzake illegale faunavervolging.

 

Als docent van de PDM academie heb ik al diverse lessen verzorgd voor IVN afdelingen in Gelderland via de Gelderse Milieu Federatie. Beroepsmatig ben ik adviseur bij de faunabeheereenheid Gelderland en Limburg. De natuurwetgeving is erg ingewikkeld. Het is goed dat leden van het IVN de mogelijkheid wordt geboden zich daar meer in te verdiepen. Kennis daarvan is echter niet breed aanwezig. Vandaar mijn aanbod om hier in overleg informatie over te geven.

Ger van Hout
  • Organisatie: WBE Midden-Brabant
  • E-mail: gervanhout@live.nl
  • Telefoon: 06 1552 36 83
  • Thema's: Beheer
    Dieren