Ernest de Groot

Terug naar overzicht

Ernest is deskundige op het terrein van RO, Landinrichting, Landschap en Water, zowel wat betreft beleid, bestemming, inrichting en beheer. Daarbij is hij coördinator van de IVN cursus Nederlandse Landschappen en spreker in dia-lezingen over ruimte, landschap en water.

 

Hij is actief bij SVLU, IVN Uden en RvA bij IVN Brabant.

 

Zijn achtergrond ligt bij de Landbouw-Universiteit Wageningen (Landinrichting, Planologie, Agrarische Economie, Openluchtrecreatie en Natuurtechniek), nu lid DB Waterschap Aa en Maas.

Ernest de Groot
  • Organisatie: Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden
  • E-mail: ernestdegroot@hetnet.nl
  • Telefoon: 0413 25 13 70
  • Thema's: Beheer
    Landschap