Bijen zijn mijn passie. Ik ben Aat Rietveld en ben vooral de laatste 10 jaren gefascineerd geraakt door bijen. Ik ben al 40 jaar imker, maar pas de laatste 10 jaren ben ik me ook gaan verdiepen in het leven van wilde, solitaire bijen.

Als leraar bijenteelt van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de NBV, heb ik de verschuiving meegemaakt, en mede gestimuleerd, van imker naar natuurliefhebber met bijzondere aandacht voor bijen en hun leefomgeving.

Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor het leven van bijen en hun bijdrage aan de ons omringende ecosystemen.

 

Nieuwe imker zijn niet alleen op honing uit, maar zien ook dat hun insecten belangrijke bestuivers zijn en dat er nog heel veel andere bijen zijn naast hun honingbij.

 

Ik doe veel aan voorlichting en geef lezingen en cursussen, behalve over bijenhouden geef ik ook de cursus “kijk op bijen” die gaat over “biodiversiteit” vanuit de invalshoek “bijen”, maar vooral over wat wij als burgers kunnen bijdragen aan het welzijn van deze insecten en dus aan onze leefomgeving.

 

Ook heb ik contacten met gemeenten en andere grondbezitters en probeer hen, vaak met succes, over te halen hun grond bijenvriendelijk te beheren. Behalve “ambassadeur” en leraar ben ik voorzitter van het Bredaas Bijenhouders Collectief. Ook “samenwerking” is voor mij een sleutelwoord. Ik ben actief lid van de NBV, de IVN en de KNNV.

 

Mijn werkgebied is Zuid Nederland.

Aat Rietveld
  • Organisatie: Bijenhouders Collectief Breda
  • E-mail: yoga.riet@ziggo.nl
  • Telefoon: 076 521 96 76
  • Thema's: Dieren