20 sep

Dialoogdag 2024: Soort zoekt Soort

Terug naar overzicht

Graag nodigen wij alle groene vrijwilligers in Noord-Holland uit voor de Dialoogdag op vrijdag 20 september! Een bijzondere dag vol ontmoeting, uitwisseling en inspiratie tussen vrijwilligers, terreinbeherende organisaties en de provincie Noord-Holland. Of je nu een terrein beheert, natuurgids bent, natuuractiviteiten organiseert of je op een andere manier voor de natuur inzet: je bent van harte welkom!

Samen gaan we in gesprek over actuele thema’s die ons allen aangaan.Zet deze dag alvast met een dikke cirkel in je agenda! Het belooft een waardevolle sessie te worden in Haarlem, waar we samen komen om ideeën te delen en elkaar te inspireren.

Dialoogdag “Soort zoekt Soort”

De biodiversiteit staat onder druk. De hoeveelheid en verscheidenheid aan soorten neemt af. Wat kunnen vrijwilligers, terrein beherende organisaties (TBO) en de Provincie Noord-Holland samen doen om soorten te helpen? Denk daarbij aan het tellen van soorten, de habitat van soorten herstellen en over soorten vertellen, zodat het draagvlak groeit. Tijdens de Dialoogdag gaan we verkennen hoe we kunnen samenwerken. Dat doen we onder het motto “Soort zoekt Soort". Natuurliefhebbers bij de Provincie ontmoeten natuurliefhebbers bij TBO en vrijwilligersorganisaties om samen te verkennen hoe ze soorten kunnen helpen.

Programma

09u30 - Inloop
10u00 - Welkom
Rosan Kocken, Gedeputeerde Provinciale Staten
Petra Schut, Regiodirecteur IVN Natuureducatie over de Dialoogdag en programma Betrekken Bij Groen

  • Terugblik Dialoogdag 2023
  • Lancering Vrijwillig Groen

10u30 – Introductie Expeditie Nieuwe Gezichten
10u50 - Pauze
11u00 - Vijf dialoogtafels
12u00 - Plenaire terugkoppeling dialoogtafels
12u30 - Lunch
13u30 - Reistijd
14u15 - Excursies in Haarlem

Vijf dialoogtafels

1. Stem van de Natuur
Groene vrijwilligers geven de natuur een stem. Luister naar de regenworm, de roerdomp of de grutto. Wie zijn zij? Hoe gaat het met hen? We gaan onderzoeken hoe we kunnen samenwerken om de natuur een luidere stem te geven.

2. Soortenmanagementplan (SMP)
Een soortmanagementplan is een plan waarbij meer ruimte komt voor ruimtelijke ontwikkelingen en gezorgd wordt voor een betere bescherming van planten en dieren. Hoe kunnen we samenwerken om bijvoorbeeld de vleermuis, mus, en gierzwaluw te helpen?

3. Soortenonderzoek
Hoe geeft de provincie invulling aan het onderzoek naar soorten? Waar is men aan de slag? Welke soorten worden onderzocht? Hoe gaat men te werk? We onderzoeken welke samenwerking tussen de provincie en vrijwilligers er is en wat nog wenselijk is.

4. Recreatie en Natuur
Hoe houden we recreatie en natuur in balans? De druk op de natuur is groot en dit vraagt om een antwoord van partijen die de natuur in beheer hebben. Recreatieondernemers kunnen ook een rol spelen door hun terreinen natuurinclusief in te richten, mogelijk met hulp van vrijwilligers. Is het mogelijk om samen te werken?

5. Meerjarenbeleidsplan
Er wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan om richting te geven aan de samenwerking tussen groene vrijwilligers, TBO en de Provincie. We gaan graag in gesprek over de wensen die groene vrijwilligers hebben over deze samenwerking.

Excursies in Haarlem

1. Romolenpark
Kijk hoe buurtbewoners een stadspark onderhouden op basis van natuurlijk beheer.

2. Poelbroekpark
Maak kennis met de planten in het park waaronder een bijzondere orchidee.

3. Meerwijkplas
Ontdek wat vrijwilligers doen rondom de plas en ontmoet de vogels die er verblijven.

 

Aanmelden

https://www.ivn.nl/provincies/noord-holland/natuuractiviteiten/dialoogdag-soort-zoekt-soort/