Werkdagen Nardinclant Landschapsbeheer

Terug naar overzicht

In het Gooi en de Vechtstreek hebben we te maken met allerlei soorten landschappen zoals moerassen, veengebieden, polders, bossen, heidevelden, poelen etc. Elk landschapstype wordt weer op een andere manier beheerd. Soms wordt gestreefd naar behoud van een bepaald type landschap, zoals rietmoeras voor rietvogels, soms wordt er juist gestreefd naar meer dynamiek en natuurontwikkeling, zoals in monotone bosgebieden.

Vanuit de filosofie voor een kleinschalig ecologisch beheer van natuur en landschap wil Nardinclant zich onderscheiden van de traditionele beheerders. In de regel zijn het ook tamelijk arbeidsintensieve werkzaamheden die vooral handmatig worden uitgevoerd. Het werkgebied omvat het Gooi en de Vechtstreek

Werkdagen

Enthousiastelingen die direct aan de slag willen zijn bij ons van harte welkom. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken. Het werkseizoen loopt van augustus tot begin maart. In verband met de start van het broedseizoen worden er in voorjaar en zomer in natuurgebieden geen beheeractivteiten uitgevoerd. De werkdagen vinden plaats op de zaterdag. Aanvang is 9.30 uur; rond 15.30 uur wordt de dag afgesloten. Voorafgaand aan de dag wordt er een korte inleiding gegeven over de aard van het werk, de natuurwaarde van het betreffende gebied en is er een gereedschapsinstructie. Tijdens werkdagen is er altijd minimaal één EHBO-er aanwezig. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. In de pauzes is er verse koffie en een goedgevulde soep.

Wil je meedoen?

Voor € 3,40 word je al lid van Nardinclant landschapsbeheer. Je ontvangt de uitnodigingen voor de werkdagen. Eenmaal per jaar, in de zomerperiode, is er een excursie naar een natuurgebied in of buiten het Gooi, of we bezoeken met de fiets een aantal van onze werkplekken in het Gooi en de Vechtstreek. In het groeiseizoen worden de effecten zichtbaar van het in de winter uitgevoerde beheer.

 • Zaterdag 12 augustus 2023: Maaien en hooien van rietland langs de oude Zanddijk bij het Gooimeer
 • Zaterdag 2 september 2023: Maaien en hooien Voorland Stichtse Brug
 • Zaterdag 23 september 2023: Maaien en hooien Kalkgraslandjes
 • Zaterdag 14 oktober 2023: Lieren en opslag verwijderen in het Spanderswoud
 • Zaterdag 4 november 2023: Zagen en baggeren in het Tienhovens kanaal
 • Zaterdag 25 november 2023: Poelbeheer langs de oude Zanddijk bij het Gooimeer
 • Zaterdag 6 januari 2024: Wilgen knotten Vreeland
 • Zaterdag 27 januari 2024: Bosbeheer in Spanderswoud (optioneel)
 • Zaterdag 17 februari 2024: Bosrandbeheer noordelijke kalkgrasland, optioneel

Data

17 februari 2024

van 9:30 uur tot 15:30 uur

27 januari 2024

van 9:30 uur tot 15:30 uur

6 januari 2024

van 9:30 uur tot 15:30 uur

25 november 2023

van 9:30 uur tot 15:30 uur

4 november 2023

van 9:30 uur tot 15:30 uur

14 oktober 2023

van 9:30 uur tot 15:30 uur

2 september 2023

van 9:30 uur tot 15:30 uur

12 augustus 2023

van 9:30 uur tot 15:30 uur
 • Organisatie: Nardinclant Landschapsbeheer
 • Inzet: Incidenteel
 • Locatie: Oosterengweg 4/43
  1221 JV
  Hilversum