Met ingang van 2023 is het ‘Stimuleringsfonds Samen voor onze Leefomgeving’ in het leven geroepen om samenwerking tussen vrijwilligersgroepen te stimuleren en hiermee een betere kwaliteit van de groene leefomgeving ook financieel te ondersteunen.
Groene vrijwilligers kunnen een aanvraag indienen voor initiatieven gericht op samenwerking en versterking van de groene leefomgeving.

Hieronder staan ter inspiratie enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor financiering kan worden aangevraagd.

  • Organiseren van activiteiten en evenementen ter initiëring, versterking of uitbreiding van samenwerking tussen groene vrijwilligersgroepen.
  • Organiseren van een educatieve activiteit op maat, bijvoorbeeld een cursus op locatie voor leden van verschillende vrijwilligersgroepen.
  • Activiteiten gericht op kennisdelen met andere vrijwilligersgroepen.
  • Organiseren van een bijeenkomst of veldbezoek in de eigen gemeente, voor bestuurders, beheerders en/of andere relevante betrokkenen.
  • Opzetten monitoring in het eigen gebied t.b.v. basiskwaliteit natuur of te monitoren in hoeverre beheerdoelstellingen worden behaald (materiaal, inhuur/vergoeding expert).
  • Inrichtingsmaatregel voor verhogen biodiversiteit (bijv. ontwerp, aanschaf plantmateriaal).

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Groene vrijwilligers kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor initiatieven waarbij wordt samengewerkt tussen groene vrijwilligersgroepen én die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving (ook in bebouwde omgeving). We nodigen groene vrijwilligersgroepen vooral ook uit om met initiatieven te komen gericht op de Omgevingswet en Basiskwaliteit Natuur.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Per initiatief kan maximaal € 1.000 worden aangevraagd.

Wanneer kan een aanvraag worden ingediend?

Vanaf 1 juli tot 15 oktober kunnen doorlopend aanvragen worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Je hoort binnen zes weken of je aanvraag wordt toegekend. Het bedrag moet binnen één jaar na toekenning zijn besteed.

Wie kan een aanvraag doen?

Een groene vrijwilligersgroep kan een aanvraag doen. Het heeft de voorkeur dat een vrijwilligersgroep met een rechtsvorm (stichting of vereniging) de aanvraag indient. Eventueel kan ook een particulier namens een groene vrijwilligersgroep zonder rechtsvorm een aanvraag doen. We vragen dan naar om een bankafschrift en een BSN-nummer van de aanvrager.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Download hier het regelement en de aanvraagformulieren

Samen voor onze leefomgeving

Onder de noemer ‘Samen voor onze leefomgeving’ werken LandschappenNL, SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en Vogelbescherming Nederland samen om een duurzaam verschil te maken in het verbeteren van de condities voor herstel van de biodiversiteit en het landschap in heel het land; dit geldt niet alleen voor beschermde natuurgebieden maar voor alle natuur in Nederland. Groene vrijwilligersgroepen spelen een zeer belangrijke rol in het behoud en herstel van biodiversiteit.