28 maa

Cursus broedvogels inventariseren in Zaanstreek en Waterland

Terug naar overzicht

In het voorjaar van 2023 organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met Staatsbosbeheer Veenweiden een cursus broedvogels inventariseren volgens de methode van het Broedvogel Monitoring Project (BMP).

Het doel van de cursus is om vogelaars uit de regio op te leiden zodat ze zelf in een van de gebieden van Staatsbosbeheer broedvogels kunnen tellen. Als vogelaar kun je met minimaal zeven vroege ochtendbezoeken in het voorjaar (maart – juni) een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de natuur in een van de gebieden. Je bent lekker vroeg buiten, komt leuke soorten tegen en draagt bij aan de bescherming van bijvoorbeeld het Oostzanerveld, Kalverpolder, Guisveld of een van de andere gebieden.

Over de cursus

De cursus bestaat uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken. De avonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de kans krijgt om de theoretische kennis meteen in de praktijk toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje op pad met een ervaren broedvogelteller. De resultaten van deze bezoeken voer je in via de Avimap-app. Hierdoor leer je om de resultaten zelf te verwerken en te interpreteren. Aan het einde van de cursus krijg je een toets en bij voldoende gevolg een diploma. Na deze cursus kunnen je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren in een van de gebieden van Staatsbosbeheer en de telgegevens invoeren via Avimap.

Wat leer je?

Als cursist leer je (1) om het gedrag van broedvogels te interpreteren, (2) ze volgens de BMP-methode te inventariseren en (3) om de gegevens in het veld via de app Avimap en op het online invoerportaal te verwerken.

Hoewel er telkens wat aandacht wordt besteed aan de herkenning en het gedrag van broedvogels, is de BMP-cursus geen herkenningscursus. Kennis van de geluiden en het uiterlijk van de algemene Nederlandse broedvogels is een wel vereiste. Het is dus primair een cursus inventarisatietechnieken, waarna we natuurlijk verwachten dat je als monitoringsvrijwilliger voor Staatsbosbeheer in een van de gebieden aan de slag gaat.

Wat doe je?

De vijf cursusavonden duren telkens 2 uur en worden deels digitaal (via Zoom), deels fysiek (in Westzaan) gegeven. De praktijkochtenden duren tussen de 2 en 3 uur en vinden in de vroege ochtend plaats in een nog nader te bepalen cursusgebied in een van de gebieden van Staatsbosbeheer. Tussen de cursusavonden door krijg je huiswerkopdrachten mee. Die kosten je ongeveer 2 uur per week.

Meedoen?

Wil je meer informatie of je aanmelden? Stuur dan een mail naar Matthew Sprangers. Zet in de mail een korte motivatie waarom je mee wilt doen en wat je vogelkennis is. De kosten van de cursus zijn € 25,-. We zien uit naar je reactie! Aanmelden kan t/m 28 februari 2023

 

Aanmelden

https://sovon.nl/actueel/agenda/cursus-broedvogels-inventariseren-zaanstreek-en-waterland-2023

Data

28 maart 2023

Begint om 19:30 uur, duurt 2 uur
Middel 180A Middel 180A, 1551 ST, Westzaan

11 april 2023

Begint om 19:30 uur
Online

25 april 2023

Begint om 19:30 uur
Online

9 mei 2023

Begint om 19:30 uur
Online

23 mei 2023

Begint om 19:30 uur
Middel 180A Middel 180A, 1551 ST, Westzaan