Vrijwillige co÷rdinator paddenwerkgroepen Bloemendaal

Terug naar overzicht

Organisatie

Paddenwerkgroep Bloemendaal

Projectomschrijving

In Noord- en Zuid-Kennemerland zijn 15 paddenwerkgroepen actief. Naast voorzieningen als geleidingen en passages onder wegen door, worden er jaarlijks nog ongeveer 20.000 amfibieën handmatig veilig de weg over gezet. Een leuke, leerzame en zinvolle bezigheid in het vroege voorjaar. De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit het veilig overzetten van amfibieën die de weg dreigen over te steken (’s avonds enkele uren na schemering) en/of het legen van emmers (’s ochtends). Deze activiteiten kunnen per paddenwerkgroep verschillen.

Taakomschrijving

Van een coördinator worden de volgende activiteiten verwacht (jaarlijks 20 – 24 uur):

  • zorg dragen voor klein onderhoud aan de schermen/gaas
  • het plaatsen - en/of het openen/afsluiten van de emmers
  • het inroosteren van de vaste vrijwilligers en het inwerken van nieuwe vrijwilligers
  • het invoeren van soorten en aantallen op www.padden.nu (ook voor meer informatie)
  • zelf meedraaien met het overzetten van amfibieën (extra tijdsinspanning)
  • op vrijwillige basis deelnemen aan amfibieënoverleg met andere coördinatoren (2 - 3 x per jaar)

Aanmelden en meer informatie

Heeft u interesse (gedeeld coördinatieschap is ook prima) en/of wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen.


Contactinformatie

Paddenwerkgroep Bloemendaal:

Marlouk Alders: tel. 023 5363 145 lmcalders@kpnmail.nl

Helga van der Woude: tel. 06 2722 3486 helgavanderwoude@upcmail.nl